Обществени поръчки до 01.10.2014г.Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на канцеларски материали за Централно управление и Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” 00737-2013-0012

08.12.2015 - Информация_освобождаване_банковa_гаранция 238909 bytes08.12.2015 - Информация_изпълнен_договор 1626174 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на преносими компютри със системен и приложен софтуер за нуждите на Държавен фонд „Земеделие” 00737-2012-0020

08.12.2015 - Информация_изпълнен_договор 1617808 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текуща поддръжка на климатични шкафове за сървърни помещения в ЦУ София и РИЦ Пловдив” 00737-2012-0033

08.12.2015 - Информация_освобождаване_банковa_гаранция 242218 bytes08.12.2015 - Информация_за_изпълнен_договор 1639263 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сервизно обслужване и доставка на консумативи за офис техника – принтери Hewlett Packard

09.11.2015 - Информация_изпълнен_договор_Oбособена_позиция_1 1681624 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пълна сервизна поддръжка на копирни машини Toshiba и принтери Lexmark”

06.11.2015 - Информация_за_изпълнен_договор 1594928 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на лицензите за ползване на Integraph".

20.10.2015 - 20.10.2015_Информация_изпълнен_договор 157518 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на оборудване за увеличаване капацитета на всяка една от дисковите системи (SAN), обслужващи модул „Селски райони” № 00737-2012-0004

02.10.2015 - Информация_изпълнен_договор 399434 bytes02.10.2015 - Информация_банковa_гаранция 97792 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пълна сервизна поддръжка на 70 броя принтери модел Konica Minolta PagePro 4650END № 00737-2012-0023

02.10.2015 - Информация_изпълнен_договор 375927 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4