Обществени поръчки до 01.10.2014г.Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пълна сервизна поддръжка на 2 броя цветни копирни машини Canon iR-ADV C7065” 00737-2012-0025

25.09.2015 - Информация_изпълнен_договор 201473 bytes25.09.2015 - 29.09.2015_г._Информация_освобождаване_гаранция_изпълнение 205188 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване и доставка на консумативи за офис техника – принтери Hewlett Packard” 00737-2012-0021

20.08.2015 - Информация_изпълнен_договор_Oбособена_позиция_2 177130 bytes20.08.2015 - 02.10.2015_Информация_банковa_гаранция 97280 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество собственост на Държавен фонд "Земеделие" 00737-2014-0009

01.07.2015 - Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_2 208994 bytes01.07.2015 - Vazst._garancia_po_dog_№01-9800_62 98816 bytes01.07.2015 - 16.09.2015г._Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_3 188778 bytes01.07.2015 - 23.09.2015_г._Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_1 196056 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ДФ „Земеделие” в град Ямбол, за ....." 00737-2013-0011

24.06.2015 - Информация_изпълнен_договор 166244 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на Държавен фонд „Земеделие” в градовете Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Монтана..." 00737-2013-0002

24.06.2015 - Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_1 175788 bytes24.06.2015 - Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_3 170900 bytes24.06.2015 - Информация_изпълнен_договор_Обособена_позиция_№_4 170078 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на механизирани релсови стелажни конструкции за изграждане на Регионален архивен център, град Велико Търново за нуждите на Държавен фонд „Земеделие” 00737-2014-0019

02.06.2015 - Информация_изпълнен_договор 173682 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”" 00737-2012-0041

29.05.2015 - Информация_изпълнен_договор 182978 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обновяване на версиите и техническа поддръжка на деловодната система Archimed eDMS" 00737-2014-0002

18.05.2015 - Информация_изпълнен_договор 161411 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4