Обществени поръчки до 01.10.2014г.Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ДФ "Земеделие"

28.06.2011 - Съобщение за отваряне на ценови предложения 48297 bytes28.06.2011 - Документация за участие в открития конкурс 2481733 bytes28.06.2011 - Отговори на поставени въпроси 100838 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 46088 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 60613 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 42318 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 15971 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 34825 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 33311 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 37852 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 36455 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 31753 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 40078 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 27681 bytes28.06.2011 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 220768 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

11.05.2011 - Отвори съобщението 188133 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот"

03.05.2011 - Пълния текст на съобщението 237745 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана орторектификация

12.04.2011 - pokana 320237 bytes12.04.2011 - oferta 493388 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи на ДФ"Земеделие"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

10.03.2011 - Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011" 3677808 bytes10.03.2011 - отвори първи документ (PDF) 131224 bytes10.03.2011 - отвори втори документ (PDF) 122897 bytes10.03.2011 - отвори трети документ (PDF) 142675 bytes10.03.2011 - отвори четвърти документ (PDF) 69694 bytes10.03.2011 - отвори пети документ (PDF) 187736 bytes10.03.2011 - отвори шести документ (PDF) 90007 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извънгаранционна поддръжка, сервиз и обновяване на UPS - устройства в Държавен Фонд "Земеделие"

01.03.2011 - DOC020311 6315451 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот"

15.02.2011 - Документация застраховки живот 1887199 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4