Обществени поръчки до 01.10.2014г.Oткрит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Закупуване на сървъри за нуждите на Държавен фонд "Земеделие" 00737-2011-0027

15.05.2015 - Информация_изпълнен_договор 162869 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на персонални компютри за нуждите на ДФ "Земеделие" 00737-2011-0028

15.05.2015 - Информация_изпълнен_договор 163089 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебните автомобили......" 00737-2012-0046

29.04.2015 - Информация_изпълнен_договор__позиция_1 184505 bytes29.04.2015 - Информация_изпълнен_договор_позиция_2 193673 bytes29.04.2015 - Информация_изпълнен_договор__позиция_3 191678 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на ДФ „Земеделие”" 00737-2014-0003

09.03.2015 - Договор 2987267 bytes09.03.2015 - 15.06.15_IzvarshPlasht_Mobiltel_EAD 99328 bytes09.03.2015 - 13.07.15_IzvarshPlasht_Mobiltel_EAD 97792 bytes09.03.2015 - 12.08.15_IzvarshPlasht_Mobiltel_EAD 97792 bytes09.03.2015 - 16.09.15_IzvarshPlasht_Mobiltel_EAD 97792 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга „GSM GATEWAY”" 00737-2013-0008

05.03.2015 - Решение_прекратяване 76731 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебните автомобили в Централно управление....." 00737-2012-0032

26.01.2015 - Информация_приключване_договори 104448 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща сервизна поддръжка на 20 броя копирни машини Toshiba e – studio 232, 12 броя копирни машини Toshiba e – studio 200 и 20 броя копирни машини Toshiba e..." 00737-2013-0016

20.01.2015 - Информация_приключване_договор 92160 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за картово зареждане на автомобили на Държавен фонд „Земеделие“ и промишлен газьол за отопление за нуждите на.." 00737-2013-0023

19.01.2015 - Информация_приключване_договори 94720 bytes19.01.2015 - 20.01.2015_г._Информация_освобождаване_гаранции_изпълнение 94720 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4