Обществени поръчки до 01.10.2014г.Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавен фонд "Земеделие" 00737-2012-0038

16.01.2015 - Информация_приключване_договор 95744 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на печатни материали за нуждите на ДФ "Земеделие" 00737-2011-0014

16.01.2015 - Информация_приключване_договор 95744 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на системи за дисково пространство за 28 регионални офиса за съхраняване и обмен на данните по обработка на проектите по ПРСР“

16.12.2014 - Протокол_1 492503 bytes16.12.2014 - Протокол_2 433685 bytes16.12.2014 - Решение 206114 bytes16.12.2014 - 30.01.2015_г._Договор 755639 bytes16.12.2014 - 30.01.2015_г._Техническо_предложение 7754191 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на сървърна инфраструктура (blade servers) за покриване на информационните нужди на ПРСР“

16.12.2014 - Протокол_1 440584 bytes16.12.2014 - Протокол_2 617123 bytes16.12.2014 - Решение 276330 bytes16.12.2014 - 14.01.2015_г._Договор_позиция_2 982279 bytes16.12.2014 - 15.01.2015_Решение_нов_изпълнител 109015 bytes16.12.2014 - 04.02.2015_г._Договор_позиция_1 7560772 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на лицензи и мигриране на активна директория на платформа Windows 2012 Server"

30.09.2014 - Документация 3093540 bytes30.09.2014 - Приложения 198144 bytes30.09.2014 - 21.10.2014_г._Разяснения 54914 bytes30.09.2014 - 12.11.2014_г._Протокол_1 169358 bytes30.09.2014 - 19.11.2014_г._Съобщение_отваряне_цени 24043 bytes30.09.2014 - 27.11.2014_г._Протокол_2 145563 bytes30.09.2014 - 27.11.2014_г._Решение_класиране 73604 bytes30.09.2014 - 18.12.2014_г._Договор 1012982 bytes30.09.2014 - 18.12.2014_г._Информация_банковa_гаранция 95744 bytes30.09.2014 - 19.12.2014_Осв._гаранция_Контракс_АД 97792 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на персонални компютри със системен и приложен софтуер"

30.09.2014 - Документация 2044756 bytes30.09.2014 - Приложения 238080 bytes30.09.2014 - 24.10.2014_г._Разяснения 59409 bytes30.09.2014 - 03.11.2014_г._Разяснения 110018 bytes30.09.2014 - 18.11.2014_г._Протокол 365409 bytes30.09.2014 - 30.12.2014 г. - Протокол–2 156321 bytes30.09.2014 - 30.12.2014 г. - Решение 117601 bytes30.09.2014 - 27.01.2015_г._Информация_гаранции_участие 91648 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка и монтаж на механизирани релсови стелажни конструкции за изграждане на Регионален архивен център,град Велико Търново за нуждите на Държавен фонд "Земеделие"

26.09.2014 - Документация 3206803 bytes26.09.2014 - Приложения 232448 bytes26.09.2014 - Приложение_12 109364 bytes26.09.2014 - 29.10.2014_г._Решение_прекратяване 188775 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на фотографски апарати за Дирекция „Технически инспекторат“ в ДФ „Земеделие”" ИД номер 9034015

25.09.2014 - Публична_покана 81106 bytes25.09.2014 - Информация 189440 bytes25.09.2014 - 06.10.2014_Разяснения 79784 bytes25.09.2014 - 16.10.2014_г._Протокол 177037 bytes25.09.2014 - 05.11.2014_г._Договор 786888 bytes25.09.2014 - 05.01.2015_ПЛАЩАНИЯ_ДОГОВОР_КОНТРАКС 100352 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4