Обществени поръчки до 01.10.2014г.ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на четци за ушни марки" ИД номер 9034014

25.09.2014 - Публична_покана 84876 bytes25.09.2014 - Информация 154112 bytes25.09.2014 - 13.10.2014г._Протокол 58307 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”"

На основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”, Ви уведомявам, че на 18.09.2014 г. от 15.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата на телефонни централи на ДФ „Земеделие”" ИД номер 9033741

17.09.2014 - Публична_покана 81545 bytes17.09.2014 - Информация 3914752 bytes17.09.2014 - 29.09.2014_г._Протокол 720151 bytes17.09.2014 - 31.10.2014_г._Договор 2943429 bytes17.09.2014 - 12.12.2014_ПЛАЩ._ДОГ._БТК 98304 bytes17.09.2014 - 06.01.2015_ПЛАЩ._ДОГ._БТК 98304 bytes17.09.2014 - 20.01.15_IzvarshPlasht_BTK_EAD 97792 bytes17.09.2014 - 21.02.15_IzvarshPlasht_BTK_EAD 97792 bytes17.09.2014 - 19.03.15_IzvarshPlasht_BTK_EAD 97792 bytes17.09.2014 - 22.04.15_IzvarshPlasht_BTK_EAD 97792 bytes17.09.2014 - 14.05.15_IzvarshPlasht_BTK_EAD 97792 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуга за денонощна въоръжена охрана, сигнално-охранителна система с „паник-бутон” и видеонаблюдение на сгради на Централно управление на Държавен фонд ”Земеделие”..."

Във връзка с провеждането на обществена поръчка за предоставяне на услуга по денонощна въоръжена охрана за нуждите на Държавен фонд "Земеделие" уведомяваме всички заинтерeсовани, че с Решение за промяна изх. № 03-РД/3087 от 16.09.2014 г. срокът за подаване на оферти е удължен до 06.10.2014 г., 17:00 ч.

16.09.2014 - Решение_промяна 233567 bytes16.09.2014 - 09.10.2014_Съобщение_отваряне_цени 23612 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”"

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”, Ви уведомявам, че на 18.09.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване....

04.07.2014 - Документация 1921393 bytes04.07.2014 - Приложения 207360 bytes04.07.2014 - 13.10.2014г._Договор_Самолетни_билети 979055 bytes04.07.2014 - 03.11.2014_г._Информация_банкови_гаранции 95744 bytes04.07.2014 - 03.11.2014_г._Гаранция_България_Ер_АД 96256 bytes04.07.2014 - 03.11.2014_г._Гаранция_Меркурий-97_ЕООД 97280 bytes04.07.2014 - 03.11.2014_г._Гаранция_Сънлайт_Травел_ООД 96768 bytes04.07.2014 - 17.11.2014_Гаранция_Фортуна_7_Туризъм_ТР_ООД 96768 bytes04.07.2014 - 27.10.2014_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 107008 bytes04.07.2014 - 26.11.2014_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 112640 bytes04.07.2014 - 19.12.2014_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 108032 bytes04.07.2014 - 24.01.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 108032 bytes04.07.2014 - 17.02.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 101888 bytes04.07.2014 - 25.03.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 110080 bytes04.07.2014 - 28.04.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 112128 bytes04.07.2014 - 15.05.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 102912 bytes04.07.2014 - 26.06.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 118272 bytes04.07.2014 - 17.07.2015_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 103936 bytes04.07.2014 - 28.08.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 99328 bytes04.07.2014 - 25.09.2015_г._Допълнително_споразумение 61465 bytes04.07.2014 - 29.09.2015г._Информация_банковa_гаранция 242483 bytes04.07.2014 - 29.09.2015_г._Информация_изпълнен_договор 199093 bytes04.07.2014 - 24.09.15_IzvarshPlasht_Elit_Travel_Internesh 103936 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуга за денонощна въоръжена охрана, сигнално-охранителна система с „паник-бутон” и видеонаблюдение на сгради на Държавен фонд "Земеделие"......

30.06.2014 - Документация 2267970 bytes30.06.2014 - Приложения 241152 bytes30.06.2014 - 09.10.2014_г._Съобщение_отваряне_на_цени 12727 bytes30.06.2014 - 14.10.2014_г._Протокол 290982 bytes30.06.2014 - 14.10.2014_г._Решение 57009 bytes30.06.2014 - 27.11.2014_г._Договор 1565251 bytes30.06.2014 - 12.12.2014_Освоб_гар_България_Интернешънъл_секюрити 98304 bytes30.06.2014 - 12.12.2014_Освоб_гар_Груп_7_ЕООД 98304 bytes30.06.2014 - 12.01.2015_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 12.02.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 13.03.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 09.04.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 11.05.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 10.06.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 07.07.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 11.08.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes30.06.2014 - 10.09.15_IzvarshPlasht_Bylgarija_Interneshyny 98816 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставяне на охраняеми паркинги за съхранение и местодомуване на автомобилния парк на ДФ „Земеделие”" ИД номер 9031528

30.06.2014 - Публична_покана 115965 bytes30.06.2014 - Информация 115712 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4