Обществени поръчки до 01.10.2014г.Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за оборудването на Технически инспекторат”

09.06.2014 - Разяснения 45817 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на услуги в областта на връзките с обществеността и масовите комуникации за подпомагане дейността на Пресцентъра и ръководството на ДФЗ” ИД номер 9030225

06.06.2014 - Публична_покана 78177 bytes06.06.2014 - Информация 105984 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на резервни части за оборудването на Технически инспекторат” ИД номер 9030001

03.06.2014 - Публична_покана 75733 bytes03.06.2014 - Информация 100864 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" В СОФИЯ И ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ"

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "КОМПЛЕКСНА УСЛУГА ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" В СОФИЯ И ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ", Ви уведомявам, че на 02.06.2014 г. от 13.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на резервни части за оборудването на Технически инспекторат” ИД номер 9029496

20.05.2014 - Публична_покана 77788 bytes20.05.2014 - Информация 101376 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността на разходите за технологично оборудване при обработка на ...

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че в информация към публична покана с ИД номер 9029296 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността на разходите за технологично оборудване при обработка на заявления за подпомагане, подадени по различните мерки от ПРСР 2007-2013 г.“ е допусната техническа грешка, като коректният срок за представяне на оферти от участниците е до 17.00 часа на 21.05.2014 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен фонд "Земеделие"'

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен фонд "Земеделие", Ви уведомявам, че на 20.05.2014 г. от 10.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността на разходите за....ИД номер 9029296

14.05.2014 - Публична_покана 82310 bytes14.05.2014 - Информация 151040 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1