Обществени поръчки до 01.10.2014г.ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на....ИД номер 9029295

14.05.2014 - Публична_покана 77252 bytes14.05.2014 - Информация 166400 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на Държавен фонд „Земеделие“"

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционна поддръжка на климатици, собственост на Държавен фонд „Земеделие“, Ви уведомявам, че на 14.05.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността"

22.04.2014 - 22.04.2014_-_Публична_покана_ 147316 bytes22.04.2014 - Информация 151552 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността на разходите за... ИД номер 9028389

17.04.2014 - Публична_покана 75204 bytes17.04.2014 - Информация 163840 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ДФ "Земеделие"

16.04.2014 - Документация 2157972 bytes16.04.2014 - Приложения 881664 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуги по дезинсекция и дератизация в сградите на Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие” ИД номер 9028131

10.04.2014 - Публична_покана 118969 bytes10.04.2014 - Информация 186880 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен Фонд "Земеделие""

09.04.2014 - Разяснения 77668 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Доставка на метални шкафове за нуждите на Държавен фонд "Земеделие“"

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на метални шкафове за нуждите на Държавен фонд "Земеделие“, Ви уведомявам, че на 11.04.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4