Отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011" и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме Ви, че на 12.05.2011 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие" находяща се на бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето на ценовите предложения за посочената процедура.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3