Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Единствено по рода си в Югоизточна Европа предприятие за преработка на зеленчуци заработи в село Долна ДиканяЕдинствено по рода си в Югоизточна Европа предприятие за преработка на зеленчуци заработи в село Долна Диканя, община Радомир. Общият размер на инвестицията е над 8 милиона лева, 4 милиона лева са осигурени по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР 2007-2013 г. Новото предприятие откри министър-председателят Бойко Борисов, на официалната церемония присъстваха и зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Атидже Алиева – Вели.

От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.