Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Неусвоените средства ще са под 180 млн. евро

 

- Г-н Порожанов, какво е изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) към момента?

- Към началото на юни са договорени 35,32% от средствата. Ефективно са разплатени 21,36%.
- Това като числа какво прави?
- Бюджетът на програмата е 2,642 млрд. евро от европейския фонд за развитие на селските райони. От него са договорени 933 млн. евро, а разплатените са 564 млн. Съфинансирането, което съпътства всяка една от мерките, е в допълнение към тези числа.
- Натрупаха се много проекти още от 2009 г. насам, които не са разгледани?
- Съставили сме график и до края на юни проектите от 2009 г. ще бъдат приключени. Ще останат единични, които са спрени заради конкретни нарушения и са дадени на компетентните органи за проверка - примерно за непотвърдени фактури, фалшив документ и др. Имаме график за изчистване на проектите от 2010 г. по всяка една мярка, като последният срок е по мярка 321 (б.р. -„Основни услуги за населението и икономиката в селските регио- : ни") да бъде затворена в рамките на септември. След това ще се съсредоточим върху новите приеми.
- Приемате ли паралелно нови проекти в момента?
- В момента върви прием по мярка 141 - „Подпомагане на полупазарни стопанства". Тя е децентрализирана с моя заповед, тъй като е лесна - по нея се извършва подпомагане с до 7500 евро на стопанства,
като те трябва да постигнат определени показатели. На първия етап се изплащат до 1/5 от парите, т.е. всяко одобрено стопанство ще получи 1500 евро. Договарянето и отоизацията на плащанията ще се извършват от регионалните дирекции. Имаме и още една децентрализирана мярка - „Млад фермер".
-Натрупването от предходни години на проекти няма ли да затрудни новия прием и няма ли той също да бъде разтегнат във времето?
- Не бих казал. В момента приемът е индикативен по споменатата мярка 141 и една от горските мерки, по която няма значителен интерес. Реално новите приеми ще бъдат направени в началото на есента, когато приключим обработката на натрупаните досега проекти. Разчитаме и на управляващия орган (б. р. - Министерството на земеделието и храните) по-бързо да бъде одобрена последната нотификация, която е изпратена в Брюксел. С нея се иска пренасочване на над 300 млн. евро от 7 мерки към други три, за които има много голям интерес - млади фермери, модернизация на стопанства и общинска инфраструктура.
- Какво заварихте, когато дойдохте във фонда, и защо се е случило това изоставане?
- Без да отправям критики към предишните ръководства на фонда, мисля, че би могло дейността да се организира малко по-добре . Но трябва да се отчете, че през 2009 г. е имало огромен прием на проекти, който е направен залпово по определени причини.
- Залпово и определени причини? Намеквате за връзка с парламентарните избори от 2009 г.?
- Може и така да е било. Но е имало такъв голям прием,който определено е затиснал фонда от гледна точка на възможностите да обработи всички документи.
- Има ли опасност да загубим средства от програмата заради неспазен график за усвояване и колко? Според някои съобщения под заплаха са 180 млн. евро.
- Още при старта на програмата са били ясно посочени опциите за договаряне на средствата по години. По график за 2007 г. това са 244 млн. евро, за 2008 г. 337 млн. евро, за 2009 г. 456 млн. евро. Програмата обаче стартира фактически едва през април 2008 г. Контракгуваните средства до края на 2008 г. са били 56,5 млн. евро. Или това е с 525 млн. евро по-малко от планираното за първите две години.
- Т.е. още тогава е заложена бомба със закъснител?
- Не бих искал да търся причините само в изминалите години. Ако добавим и предвидените по график средства за договаряне от 2009 г., общият ресурс става 1 милиард евро. За трите години обаче са договорени към 400 млн. евро. Предпоставките да има проблеми с усвояването на ресурса са ясни. формулата за изчисляване обаче е малко по-спожна - тя дава възможност да се приспадне и авансът, отпуснат по програмата. Към момента ние имаме да доусвоим към 290 млн. евро от средствата за 2007-2009 г. Ще се въздържа от числа, но в никакъв случай загубените средства няма да са 180 млн. евро. Ще направим всичко възможно да бъде намалена тази сума. Но сигурно ще остане неусвоен ресурс.
- Как гасите „пожара"?
- Предприели сме много мерки - бързо приключване на договори от предходните години, усвояване на аванси ю общински проекти, бързо произнасяне по обществените поръчки, които общините са провели за проекти, финансирани от програмата. Допълнителното осигуряване на безлихвени кредити за общините ще им позволи да довършат стартираните от тях инвестиции. Ще помогне и децентрализацията, която правим, като за децентрализираните мерки, по които има свободен ресурс, ще оставим отворен прием до края на годината. В момента разработваме промяна в правилата за оторизация на плащанията, за да скъсим срока, в който заявките стоят в териториалните ни звена за първоначалните проверки. Сега срокът е три седмици, но ще го направим не повече от 5 работни дни. Променили сме правилата и за извършване на риск анализ - той ще се прави непосредствено след приемането на заявките за плащане, като по този начин ще можем да избегнем извършването на дублиращи се проверки. Така че дори в края на годината да имаме струпване на заявки за плащания, ние ще можем да ги удовлетворим побързо като процедура. Разбира се, разчитаме и на възможността през юли да бъде одобрена поисканата нотификация, така че да стартираме през септември прием на документи по трите атрактивни мерки, към които ще бъдат пренасочени средства. До края на годината по тях ще можем да направим и разплащания.
- Има и мерки обаче, по които усвояването не върви, липсва и интерес.
- Има и такъв фактор в проблема с усвояването. Брюксел изисква не поалко от 25% от I средствата да бъдат заложени по т.! нар. „Ос 2" - за агроекология, необлагодетелствани райони и някои горски мерки. За агроекология усвояването е 2%. При планирането на програмата е било заложено да имаме около 40 000 бенефициенти.
- Тук за биопроизводства ли става дума?
- Всякакви видове екологично производство, което трябва да се поддържа за период от минимум 5 години. При нарушения има санкции и връщане на получените средства. Към момента заявките обаче варират между 1000 и 1500. От тях 300-400 не отговарят на изискванията или хората сами се отказват. Тук би могло да се помисли дали управляващият орган може да облекчи някои процедури и изисквания, за да се опрости работата.
- Звучи абсурдно обаче да достигнем 40 000 бенефициенти, след като няма интерес.
- Вашият скептицизъм е основателен и го подкрепям донякъде. Не можем да искаме обаче средствата да бъдат намалени под 25%. По тази ос, разбира се, има и други плащания - наскоро например преведохме 35 млн. лв. за необлагодетелствани райони.
- Това, което казахте дотук, навежда на мисълта, че е бил заложен някакъв процент програмирано неусвояване?
- Бих казал - да.
- Какво ще направите, за да се минимизират загубите?
- Не можем да накараме бенефициентите насила да кандидатстват. Можем само да прегледаме наредбите и да облекчим процедурите. Хората имат стимул за агроекология - плащанията са поголеми от тези за площ или за глава животно. Но европейските изисквания по прилагането на мярката са много рестриктивни, а адаптирането на нашите производители към тези изисквания явно е по-дълъг процес.
- Чрез фонда се изплащат и субсидиите за площ. Колко заявления за подпомагане постъпиха тази година?
- По СЕПП (б. р. - евросубсидии) са близо 88 000 за 35 млн. дка. За национални доплащания са 68 500 заявки за31 млн. дка. Имаме с около 3500 по-малко заявления спрямо 2010 г. Това според мен е резултат от добрите плащания, които извършваме. Те създават предпоставки за уедряване на стопанствата. За тази година до момента фондът е изплатил над 900 млн. лв. субсидии.
 

 

 

 

С Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие", разговаря Георги Великов   
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2