Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие": Очаквам над 4000 кандидати по новия прием за €237 млн. агроинвестиции

- Г-н Порожанов, от сряда започва новият прием на проекти по мярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства. Какви са разликите с първия прием?

- Първо, искам да отбележа, че 4.1 е приоритетна мярка и е дадена възможност да бъде наддоговаряна. В момента продължаваме разглеждането на проектите от първия прием за оценените между 38 и 33 т. В рамките на тези 6 точки се намират 416 проекта със заявена субсидия от 87 млн. евро. Направихме предварително запитване до всички кандидати и вече около 110 със субсидия над 20 млн. евро се отказаха. Ние ще разгледаме останалите около 300 проекта и в рамките на правилата и референтните цени ще ги договорим. Стремежът ни е да стане до края на годината. Това са договори под условие. С новия прием сега, който е открит със заповед на министъра на земеделието, ще се договаря целият остатъчен бюджет по мярка 4.1 от 237 млн. евро. В него се добавят няколко нови елемента. Първият е с хидромелиорациите като възможност за кандидатстване. Те ще носят допълнителни точки по 2 критерия. Дава се възможност да бъдат включени и колективните инвестиции от признати групи на организации производители. Разбира се, тук са и всичките нови моменти, свързани с промяната в програмата и наредбата. Намалена е максималната стойност от 1,5 на 1 млн. евро на проект, както и интензитетът от 70 до 60%. Освен това е усъвършенствана референтната база от цени, при която ще разглеждаме проектните предложения.

- Какво още е включено?

- Максимално сме се опитали да обхванем всички видове инвестиции. Искаме да заложим референтна база, за да избегнем другия способ с трите оферти, защото той крие рискове за завишаване и т.н. В новите референтни цени сме обхванали абсолютно всички овощни насаждения, включително и биологичните. Има още строителство, вертикални планировки,кошери и т.н. При най-сериозната инвестиция, която е свързана с техниката, залагаме 2 принципа. Първият е на конска сила за трактор, комбайн, силажокомбайн. При нея референтната стойност покрива средния ценови сегмент за тази техника. От друга страна, залагаме всички референтни цени, които са над 30 000. На базата на анализа, който направихме, имаме средно 7-8% завишение на стойностите, защото в първия прием те наистина бяха доста рестриктивни. Така ние ще вземаме по-ниската цена от двете. Или ако имаме цена на конска сила и цена на скъпоструваща техника в по-луксозния сегмент, реално ще се вземе цената на конска сила.

- Ако фермерът държи на по-скъпата техника, ще може ли сам да доплати разликата?

- Разбира се. В конкретните случаи нашата референтна цена за даден тип техника ще бъде X, а не Х+20, както би била тяхната. И тези 20 ще бъдат покрити от фермерите, те имат това право. Отново искам да отбележа връзката между наддоговарянето, което правим, и новия прием. Дава се възможност в наредбата нашите бенефициенти да кандидатстват само със заявление по прием на проекти, които са фигурирали в първия прием. В него ще добавим още 2-3 реда, за да могат, ако искат, да получат точки за строителство, има малка разлика и в биологичното производство, където стопанства в преход отпаднаха като приоритет. Тоест могат да си актуализират заявленията, но без да правят нов бизнесплан. Единствено ако са над новия таван, ще трябва да си коригират предложенията и да ги редуцират до 1 млн. евро. Предупредили сме стопаните, че договарянето под условие ще се изпълнява във времето при освобождаване на бюджет. Това ще отнеме месеци, а в по-ниските точки и година-две. Затова в момента, в който един бенефициент прецени, че иска да кандидатства и по новия прием, ще се канцелира договорът под условие. Хубаво е да го знаят бенефициентите.

- Колко проекта очаквате при новия прием?

- Очакваме не по-малко от 4000 проекта. Предвид на намалението на таваните може да стигнем до 2000 договорирани, или двойно по-вече от първия прием. Това беше и целта на намалението на лимитите, за да стигне бюджет за повече бенефициенти. Отделно референтната база се отсее необосновани разходи.

- Какво е договореното вече по мярка 4.1?

- Договорени са 800 проекта. Одобрените разходи са 505 млн. лв., а финансовата помощ е в размер на 308 млн. лв. Това са проектите с до 39 точки включително.

- Има ли вариант за трети прием?

- Едва ли. Ще имаме наддоговаряне по първия и по втория. Ако се говори за някакво ново отваряне, то трябва да е на база на анализ на изпълнението и по другите мерки. И например през 2019 г. да го направим, но не и към момента.

- Как върви договарянето по другата основна мярка 4.2 - за преработката на земеделска продукция?

- Договарянето тук вървеше малко по-бавно и трудно, защото самата наредба създаде възможност за по-широко тълкуване на проекти, които са допустими като приоритетни. Имахме доста кореспонденция с министерството за уточняване. И някъде от юли стартирахме масовото договаряне. Към момента имаме 142 одобрени и подписани проекта. Те са за 175 млн. лв. субсидии. Имаме и 12 отказани проекта със заявена помощ от 20 млн. лв.

- Каква е причината за отказите?

- Установяване на нарушения или недопустимост на инвестицията. Имаме други 15 с намалени точки, както и 4 проекта, които са оттеглени. В момента ни остават около 70 проекта. От тях 43 вече сме ги разгледали и пуснали уточнителни писма за втора или трета оферта. Искам да отбележа, че по 4.2 още от май започнахме много активна кореспонденция с производители и доставчици на оборудване най-вече извън страната за потвърждаване на оферти.

- Има ли хванати фалшиви или завишени оферти?

- Няма да казвам страната или проекта, но имаме един, при който производителят ни потвърди, че е дал оферта за същото оборудване, но за два комплекта. А при нас е заявен един, но на същата цена като за два. Разбира се, този проект няма да бъде договорен. Опитваме се да проверяваме по-скъпото оборудване. Имаме отказани специализирани транспортни средства, защото е кандидатствано например и с трите оферти за една марка. А нормалното е да се подадат за 3 различни камиона, а не за един. Иначе за нас това е изкуствена оферта и отказваме такива проекти. Подобни опити има при десетина случая. Според мен по 4.2 таванът сега е много висок - 3 млн. евро с 50% субсидия, което създава малко прекален интерес. Смятаме, че и тук е добре максимумът да падне например на 2 млн. евро. При 4.2 има приоритетни култури, които на пръв поглед са такива, но създават предпоставки за "нестандартни" проекти. Например за брашно от кориандър, вино от ябълки, различни сокове. Те отговарят на наредбата и нормативно са допустими, но все пак създават въпросителни. Изпратихме 30-40 писма до бенефициенти, с които предстоят да бъдат подписани договори, че предвид спецификата на проекта разплащателната агенция ще направи пълни проверки през мониторинговия период, и то на място за използване по предназначение на инвестицията. Искам да си го знаят. И ако преценят, да се откажат навреме, за да може да се освободи бюджет.

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2