Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Ангел Кинанов в интервю за Агенция „Фокус”.

 

Ангел Кинанов: 73 % от средствата по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г. са усвоени
 
 
Фокус: Г-н Кинанов, действието на досегашната Национална програма за пчеларство 2008-2010 г. приключи. Какви са резултатите, колко средства са усвоени и колко не са?
Ангел Кинанов: За последната година усвоеният бюджет по програмата е в рамките на 73 %, т.е. това са изплатените средства, а договорираните са - 98 %. Разликата между договорирани и изплатени се дължи на това, че някои пчелари, които са подписани договор, впоследствие са се отказали да изпълняват инвестицията или не са успели да я направят, т.е. в края на периода не са подали заявка за плащане или пък са подали заявка за плащане, но са имали нарушения и заради това не им е била платена субсидията.
Фокус: Колко точно е бюджетът на програмата?
Ангел Кинанов: За една календарна година бюджетът на програмата е около 2,7 млн. лв. От тях са изплатени 2,433 млн. лв.
Фокус: А защо е имало според вас пчелари, които са се отказали от проектите си, какво ги е възпрепятствало?
Ангел Кинанов: Тук трябва да подчертая, че това са проекти на дребни пчелари , които по различни причини са се отказали. Тези проекти обикновено не надвишават 10 000 – 12 000 лв., като има и проекти на стойност 1000 – 2000 лв. Все пак е финансова криза и може да са преустановили дейности – нямаме обратна информация защо са се отказали. За този бюджет кандидатстват за година около 600-700 души. Искам да уточня, че винаги договорираните средства са повече от изплатените.
Фокус: За какво бяха дадени тези 2,4 млн. лв.?
Ангел Кинанов: Реално най-голям интерес имаше по мярката за подновяване на пчелни кошери – за закупуване на кошери и на пчелни семейства. По-слаб е интересът към борбата с болестите по пчелите. Характерно за програмата е, че се кандидатства с много опростени документи – заявление по образец, работи се с пределни цени, които предварително се определят за кошери и пчелни семейства. Така всеки пчелар подава буквално няколко на брой листа, с които кандидатства и всичко става много лесно, т.е. няма сериозни документации, тежки бизнес планове. Единственото, което се иска, е да се докаже дейността в областта на пчеларството, че пчеларят има необходимите регистрации в необходимите институции, а всичко останало е заявление по образец.
Фокус: В новия вариант на програмата на какво се залага, какви ще бъдат промените? Пчеларите изглежда искат да има подпомагане на пчелно семейство. Това дали ще бъде изпълнено като тяхно искане?
Ангел Кинанов: Подпомагането се определя от Европейската комисия с европейски регламент, т.е. европейски закон. Тя казва по какъв начин става подпомагането. Това, което те искат, подпомагането да бъде на пчелно семейство, реално Европейската комисия по тази програма не го е одобрила. Това тяхно искане трябва да бъде отправено към Европейската комисия, а не към България, тъй като тези програми са еднакви в целия Европейския съюз. По програмата ще се подпомагат дейности по закупуване на кошери, на пчелни семейства. В нейните рамки имаме обучение и повишаване на квалификация на кадри в пчеларството, така наречените пчелари-проверители, популяризиране на българския пчелен мед, разработване на добри пчеларски практики, както и на научно-приложни теми, т.е. малко по-различни допълнителни мерки. В новия вариант на програмата бюджетът е три пати по-голям, като основното, за което се отпускат средства е за закупуване на кошери и пчелни семейства.
Фокус: За какъв период ще бъде новата програма – за 2011-2013 г. ли ще бъде?
Ангел Кинанов: Точно така, отново тригодишна програма. Тя е изготвена по същия европейски регламент, както и тази, която току-що приключихме, за която отчитаме висока усвояемост. Очаквам, тя да стартира в първите дни на декември тази година. Бюджетът, както вече казах, ще е три пъти по-голям, т.е. около 7 млн. лв. – така ще има повече средства за закупуване на кошери, тъй като досега той свършваше много бързо – буквално за няколко дни от отваряне на програмата бюджетът за закупуване на кошери се изчерпваше.
Фокус: Обясните как точно се контролира усвояването на тези средства, т.е. въпросът ми дали парите отиват по предназначение?
Ангел Кинанов: Разбира се, всичките програми са направени по Европейски регламент и са акредитирани от Европейската комисия. Т.е. това са правилата, който се отнасят за всички страни в ЕС. Например един пчелар може да кандидатства по тази програма, както във Франция, така в България. Процедурата е една и съща. След подаване заявлението от бенефициента, експерт от Техническия инспекторат отива на проверка на място, където с джипиеси се мери включително и къде се намира пчелинът, прави се снимков материал на кошерите, регистрират се номера на кошерите и така нататък. Прави се проверка по всички регистри на НВМС, където всеки пчелин трябва да бъде регистриран, дали фигурира, т.е. дали е реален. Изискват се документи за липса на задължения, което е напълно стандартна процедура.
След окомлектоването на документите, преминаването през контролните проверки и резултатите от тях се разглеждат в София на Централно ниво и се взема решение, за подписване на договор. Даже по искане на браншовите организации, което между другото е и една от основните причини за успеха на програмата и за високата усвояемост, е тъй като правихме съвместно процедурите, понеже имаше оплаквания за бюрокрацията и разкарването, повечето пчелари са възрастни хора, знаете, и не е удобно да подава проект, след това идва да подписва договор, след това идва да подава заявка за плащане и така нататък. Включително облекчихме процедурата, при подаването на проекта му се принтира един договор, който той го подписва едностранно и в случай, че той бъде одобрен, договорът се подписва и от страна на ДФЗ. Следя което, той просто си получава подписания договор и не се налага да се разкарва толкова много пъти до ДФЗ. С подписването на този договор, бенефициентът поема ангажимент до определена дата да изпълни инвестицията и да подаде заявка за плащане. Заявката за плащане е придружена с фактурите, с които той е закупил кошерите. Впоследствие като пристигне заявката за плащане, се назначава втора проверка на място, която отива, гледа новите кошери, новите им регистрации, новите им номера на кошерите – отново снимков материал, отново джипиес координати, всичкото това нещо пак се проверява, изпращат се обратно резултатите и при положение, че всичко съвпада – закупени кошери, фактури, документи и проверката на място, просто се привеждат парите на кандидата. Това е цялата процедура накратко описана.
Фокус: Как ще коментирате мнение на пчелари, които казват, че парите трябва да стигат до всички честни и почтени пчелари и земеделски производители, а не да се присвояват от мошеници и играчи? Такива коментари съществуват, и аз не знам, не мога да си обясня защо ги има.
Ангел Кинанов: По принцип да ви кажа винаги съществуват такива коментари, но основното при тази програма, е че при нея, за пръв път всички от всички Европейски програми, самите вътрешни процедури са изготвени съвместно с пчеларските организации. Цялата програма като дейност и разпределение на бюджет, се изготвя на работна група в Министерство на земеделието и храните, в която участват всичките или по-голямата част от пчеларските организации след което се изпраща в ЕК и се чакаме одобрение.
Фокус: Какви са временните резултати на този етап при Националната програма за лозарство и винарство, колко са усвоените средства?
Ангел Кинанов: Първоначално разпределеният бюджет е около 17 млн. евро. Изплатени са 13,5 млн. лв., което е около 79 % от общия бюджет. Отново такъв процент, който няма еквивалент в друга европейска програма.
Фокус: Този бюджет за тази година ли е само?
Ангел Кинанов: Да, само да поясня, че по бюджета за тази година са договорирани над 100 % от първоначално одобрения бюджет, а са изплатени около 80 %.
Фокус: Т.е. има голям интерес към тази програма?
Ангел Кинанов: Има голям интерес, процедурите са отново опростени и улесняват кандидатстването и усвояването на европейските средства. Лозаро-винарският бранш в максимална степен се възползва от тази програма, тъй като тя дава добри резултати, лесно се кандидатства и лесно се усвояват средствата. И за това говорят и самите резултати.
Фокус: Само да изброите дейностите, за които са отишли тези пари, защото е много важно и интересно да се знае в какво точно са вложени?
Ангел Кинанов: Основният момент е така нареченото преструктуриране и конверсия на винени лозя. Това е смяна на сорта чрез присаждане или изобщо чрез изкореняване на стари и презасаждане на нови лозя, т.е. смяна на сорта. Знаете, че във винаро-лозарството има сортове, които са актуални и после излизат други по-нови сортове, които са можем да кажем модерни в определен момент, което се налага от пазара. За да имат тази възможност да сменят сортовете, да изградят нови подпорни конструкции, да изградят противоерозионни съоръжения, изграждане на мелиоративни съоръжения, от този род дейности, бенефициентите могат да използват средствата по тази програма.
Фокус: Колко е бюджетът за догодина?
Ангел Кинанов: Догодина е 21 млн. евро. Надяваме се, пак да го усвоим в максимален процент. Към момента за тази година са договорирани повече средства от одобрения бюджет.
Фокус: Т.е. и част от бюджета за догодина?
Ангел Кинанов: Да, свърхдоговорирано е всъщност. Общият бюджет на програмата от 2008 г. до 2013 г. е 112 млн. евро, от които 91 млн. евро са за тези преструктуриране и конверсии на винени лозя, 10 млн. евро са за застраховка реколта и 11 млн. промоция в трети страни.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2