Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие": Усвояването в земеделието е 99%, не съм и мечтал за това

 * Не остана и едно неразгледано заявление от над 3000, загубата е само 24 млн. евро
Интервю на Тихомир Тончев за в. „24 часа“, 06.01.2016 г.
- Г-н Порожанов, каква е равносметката от първия програмен период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)?
- Програмата за развитие на селските райони е с по-малък бюджет от директните плащания, но като администриране и брой проекти, които изискват обработка, контрол и плащане, е доста по-трудоемка. Затова неслучайно фокусът е върху нея.
Равносметката е доста позитивна. Още повече че индикаторите за приключване не бяха от най- добрите. Имахме очаквания от загуба между 50 и 100 млн. евро Съвместно с колегите от земеделското министерство направихме 16-а нотификация след един продължителен анализ. Предложихме на ЕК преразпределение между осите и между мерките, така че да можем да усвоим максимално оставащия ни бюджет.
- И какъв е крайният процент на усвояване?
- Два са методологическите начини за изчисляване. Този, който се използва от всички - от другите страни членки, както и от колегите ни по оперативните програми, е съпоставка на бюджета по програмата в началото на 2015 г. спрямо изпълнението към края на 2015 г. При фонд "Земеделие" процентът е 99. Тук говорим само за ПРСР, като включва и втора ос с агроекологичните мерки, които имат характера на директни плащания, но те си влизат в програмата за развитие на селските райони.
Разгледано през първоначалния одобрен бюджет на програмата в началото на програмния период през 2007 г., процентът на усвояване е 94.
Това, което не успяхме да усвоим, бяха няколко общински проекта, които не разплатихме заради пороци в изпълнение, в документация и др. Именно по общинските мерки някъде около 20 млн. евро не се усвояват.
- Колко са тези общински проекти?
- Има 3 големи проекта, които не бяха платени. Тяхната обща стойност е близо 30 млн. лв. или 15 млн. евро. Но в крайна сметка общинските проекти по ПРСР бяха за около 1 млрд. евро. Смятам, че неусвояване от 20 млн. евро е един изключително позитивен резултат.
По първа и втора ос на ПРСР неизпълнението е общо за около 4 млн. евро. Именно това неусвояване на тези малки стойности дава 99%.
Аз лично не съм си и мечтал, че бихме могли да доближим такива проценти. Но именно мобилността, която ни даде ЕК в преразпределението на бюджета, ни позволи да си направим точен анализ. Много позитивна роля изигра извънредният прием по мярка 121 за техника. Чрез
нея усвоихме 47 млн. евро само от европейския фонд за развитие на селски райони. Иначе автоматично те щяха да бъдат загубени.
Положен беше много интензивен труд. Над 3000 заявления бяха разгледани само през последните 3 месеца. Във фонд "Земеделие" не остана неразгледано заявление, което беше и нашата цел. Разбира се, има доста неразплатени по частните мерки, където бяха открити нередности в документация, както и при индикатори за изкуствени условия. За голяма част сме сигнализирали компетентните органи за съответните проверки.
- И през следващите години ще продължат одитите по старата програма. Може ли да очакваме изненади, които да свалят процента на усвояване?
- Тук сте абсолютно прав. И на ход е вече ясният ангажимент на нашите бенефициенти да използват по предназначение инвестициите си Аз съм убеден, че в рамките на мониторинга, особено в някои по частните мерки като 311 и 312 - основно за селския туризъм, ще има проекти, към които ще бъде предявено искане за връщане на средствата заради неизпълнение на ангажименти за ползване по предназначение.
Не изключвам да има такива случаи и по мярка 112, където сега ще направим интензивни проверки на част от проектите, свързани с калифорнийските червеи.
- Все пак въпросът не е само да отчетем голям процент усвояване и да си затворим очите за нередностите...
- Искам да ви кажа, че дори в този постигнат процент имаме не по-малко от стотина проекта, които не сме разплатили заради нередности. Подобно ще бъде отношението и в този мониторингов период, който е 5 години. Той тече от датата на сключването на договора. През новия програмен период има промяна и 5-те години започват от момента на изплащане на средствата.
- Кога беше последното плащане?
- Целта ни беше да направим големите плащания до 21 декември, когато работеше електронната система СЕБРА. За проекти, които ползваха безлихвени заеми, срокът беше 18 декември и благодаря на министъра на финансите, че го удължи с още 1 седмица. Имахме единични плащания и на 28 декември.
Направихме значителен обем плащания по ДДС, предоставени от централния бюджет, и икономии. Само за миналата година са изплатени малко над 150 млн. лв. ДДС по общинските проекти. С това облекчихме бюджета за тази година, защото останаха само между 50-60 млн. лв. заявки.
- Каква е крайната сума, която плати фонд "Земеделие" през 2015 г.?
- Общо близо 3,3 млрд. лв. Разбира се, включени са всички мерки, директни плащания, националните програми, ДДС-то на общините.
За сравнение това е с около 850 млн. лв. повече от 2014 г. Основните фактори са, че все още имаме ежегодно увеличение на бюджета по директните плащания, което е около 80 млн. евро, и над 500 млн. лв. повече плащания по ПРСР спрямо 2014 г. Но по всички направления имаме повече изплатени средства.
- Какви са поуките от стария период?
- Беше изключително ценен опит за всички. Одитите ни позволиха да изчистим процедурите, да не се допускат допълнителни грешки и да се започне новият програмен период при едни много чисти и ясни правила.
Поуката е, че трябва много по-тясна и добра комуникация с ЕК по всякакви въпроси. От 2014 г. имаме изключително позитивен контакт по прилагането на новите регламенти.
Защото възникват въпросителни и е хубаво те да бъдат изчистени с дирекциите в ЕК. А не да ги прилагаме и след 1-2 г. да дойдат да ни санкционират, както се случваше в миналото. И именно 6-те процента неусвояване като цяло са от отписани през предишни години общо 130 млн. евро.
- Има и неприключили наказателни процедури от ЕК...
- Ние винаги сме в процедури, няма как да е друго. Всеки одит следва една процедура, доклад, констатациии, изчистване, помирителни производства и пр.
Най-щекотливата тема не само при нас, но и при останалите оперативни програми бяха обществените поръчки. По ПРСР субсидията, която постъпи по общинските проекти, беше за 1,3 млрд. евро. След разглеждането на проектите и оценка за допустимост на разходите сме подписали договори с 14,2% по-малко, или за 1,113 млрд. евро. При процедурите по ЗОП стойността е паднала с още 10,35%, като тук залагаме и наложени 266 финансови корекции, които са за близо 13 млн. евро. И при разглеждането на плащанията имаме допълнителна редукция, която е още 4,68%. Или през целия процес от подаване на заявленията до окончателното плащане имаме с 29,22% по-малко разходи по тези проекти. Това са 360 млн. евро и ясно показва, че разплащателната агенция е работила достатъчно коректно, за да защити интереса на европейските фондове и на всички данъкоплатци.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2