Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Бюджетът на програма „Благотворителност” нарасна пет пъти благодарение активността на ДФ „Земеделие”

Зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) Иван Капитанов в интервю за Агенция “Фокус”. 

 

 

Фокус: Г-н Капитанов, Европейският съюз (ЕС) за пета поредна година предоставя средства за социалнослаби граждани по програма „Благотворителност”. В какъв размер е бюджетът по нея?

Иван Капитанов: За тази година Европейската комисия (ЕК) разпредели между 20-те страни-членки, участващи в програмата, общ бюджет в размер на 500 млн. евро по схема „Благотворителни операции 2012”. Отпуснатият бюджет на България по тази схема е в размер на 21 439 346 евро, като включва финансов ресурс и 39 150 тона интервенционни запаси.
Хората в неравностойно положение у нас ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти на обща стойност над 35 млн. лева. Програмата се финансира изцяло с европейски средства, като нейната цел е да се подпомогнат най-уязвимите слоеве на обществото. Важно е да уточня, че благодарение активността на ДФ „Земеделие”, бюджетът по програмата за България е увеличен пет пъти. С Регламент на Европейската комисия от 10 юни 2011 г. на България бяха отпуснати едва 4 183 873 евро, включващи интервенционни запаси от Великобритания и Финландия в размер на 39 144 тона зърно, по които в момента тече обществена поръчка. В резултат на изпратено през януари 2012 г. от наша страна заявление за необходимостта от бюджет, равняващ се на над 19 млн. евро, и промененото европейско законодателство, което позволи отпускане на финансови средства в случаите, в които няма налични интервенционни запаси, бюджетът на България бе одобрен в размер на 21 млн. евро. Това е най-високият бюджет от началото на програмата у нас. Само за сравнение ще посоча, че най-големият ресурс на България по тази програма досега е бил през 2011, в размер на 11 042 840 евро.

Фокус: Какви продукти ще бъдат предоставени тази година на нуждаещите се?

Иван Капитанов: Разплащателната агенция тази година ще разпределя 13 вида хранителни продукти. В момента тече обществена поръчка по вече отпуснатия – с регламента от юни 2011 – бюджет, за доставка на: брашно, ориз, спагети, царевично нишесте, обикновени вафли, обикновени бисквити и макарони. Подготвя се нова обществена поръчка, която ще бъде публикувана скоро, по увеличения бюджет за доставка на: захар, леща, боб, слънчогледово олио, плодов конфитюр и картофено пюре на прах. Стремим се да осигурим на хората основни хранителни продукти за ежедневието, които да бъдат пълноценни и разнообразни, да осигуряват необходимия хранителен баланс и в същото време да са от първостепенна необходимост. Ако досега се разпределяха продукти само на зърнена основа, то с изменението на европейското законодателство се позволява раздаването и на други храни. Така ще можем да предоставим на хората и леща, олио, боб, захар – продукти, които са били посочвани като желани в предходните години.

Фокус: Как се гарантира качеството на продуктите и кой следи за тяхната безопасност?

Иван Капитанов: Всяка една доставка на хранителни продукти от страна на фирмите-доставчици в складовете на БЧК се осъществява под стриктния контрол на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Преди определената заявка за доставка на съответния продукт, БЧК се свързва с регионалните дирекции на БАБХ – да осигурят представител в определения склад, който да приеме доставката. Всеки камион пътува с документи за произхода на продукта и за срока на годност, и със свидетелство за качество. Приемането на продуктите се осъществява въз основа на придружаващите документи, за което се съставя протокол от страна на БАБХ. Без този протокол продуктите не се пускат за раздаване към правоимащите лица. В случай че в документите, придружаващи партидата, или във външния вид на продуктите има несъответствия, съответната партида се поставя под възбрана, а продуктите се подлагат на анализ. Отделно от проверките, които БАБХ осъществяват, ДФ „Земеделие” също извършва проверки на случаен принцип и взема проби за анализ в независими лаборатории, които заплаща от собствения си бюджет, за да се гарантира качеството на продуктите, които социалнослабите лица получават. Уверявам Ви, че продуктите, които се раздават по тази програма, са с проверен произход, който задължително трябва да е от ЕС, гарантирано качество и достатъчен срок на годност, за да могат да се употребят от правоимащите лица в един дълъг период след получаването им.

Фокус: Кои хора имат право да получат продуктите?

Иван Капитанов: Европейската програма е насочена към социалнослабите хора в общността. Тя подпомага три групи нуждаещи се у нас, за да се справят с последиците от финансовата криза. Това са гражданите, получили помощ за отопление през отоплителен сезон 2011/2012 г; майките и осиновителките, получаващи помощи за отглеждане на дете до едногодишна възраст и семействата на деца с увреждания. Това са над 269 000 души в България. ДФ „Земеделие” предприе действия по разширяване обхвата на бенефициентите, като по текущия план ще могат да се включат още 45 000 души. По този начин тази програма ще се превърне в най-широкомащабната благотворителна операция на територията на страната ни, както и програмата с най-голям брой бенефициенти в Разплащателната агенция.

Фокус: Как се реализират доставките до социалнослабите лица?

Иван Капитанов: Изпълнението на програмата и през тази година ще се осъществи в партньорството на Българския червен кръст. Доставчиците ще имат задължението да транспортират хранителните продукти до областните складове на благотворителната организация в цялата страна. От складовете благотворителната организация ще разпределя продуктите в 340 временни пунктове в цялата страна, където хората, които имат право на помощта, ще ги получават на два или три транша през годината.

Фокус: Какво се случва с продуктите, ако социалнослабите лица не отидат да си ги потърсят?

Иван Капитанов: Продуктите се раздават персонално, по предварително изготвени списъци от Агенцията за социално подпомагане. В случай, че дадено лице е пропуснало да вземе полагащите му се продукти от предходен транш, може да ги получи на следващото раздаване. Ако в края на годината останат налични количества, които не бъдат потърсени от нуждаещите се, с разрешение на ДФЗ те се предоставят на различните социални заведения: домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа; за стари хора, психиатрични заведения, болници, затвори, домашни социални патронажи и други, чийто брой е над 800 в цялата страна.
Програмата се приема в България изключително добре. Чрез предоставяне на основни хранителни продукти сред широк кръг бенефициенти, програмата се явява своеобразен инструмент за преодоляване на финансовата и икономическа криза сред най-засегнатите слоеве на обществото. У нас броят на подпомаганите хора ще надхвърли 310 000 души.

Фокус: Ще продължи ли прилагането на програмата и занапред?

Иван Капитанов: ДФ „Земеделие” изпрати заявление за участие и в план на ЕК за 2013 г. с искан ресурс отново в размер на 20 млн. евро. Имаме основание да вярваме, че заявката ни ще бъде одобрена в пълен размер. Що се отнася за следващия програмен период 2014 – 2020, предстоят промени в законодателството, регламентиращо програмата, от които тепърва предстои да разберем какво ще е нейното бъдеще.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2