Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Ще има още пари за хотели на село

По-богати ли са селата ни след присъединяването към Европейския съюз? Колко пари ще получат фермерите ни тази и следващата година? И как се отразява кризата върху усвояването на европейските пари? Попитахме Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие".
 
   - Г-н Порожанов, колко пари са влезли в селата до момента от Държавен фонд "Земеделие"?
 
   - Към миналата седмица вече имаме одобрени проекти, 99% от тях контрактувани, в размер на 434 млн. евро субсидии по всички мерки по Програмата за развитие на селските райони. Те са договорени през 2011 г. Приключихме забавените договори от 2009 г., 2010 г. също почти е приключена. Остават около 100-ина проекта, свързани с реконструкция на манастири и църкви, където има забавяне заради уточняване на документите за собственост на бенефициентите. Първите от тях ще бъдат подписани следващата седмица. Нашата прогноза е, че в рамките на тази година ще контрактуваме поне още 50 млн. евро. Отворили сме четири нови приема по трета ос - за разнообразяване към неземеделски дейности, подкрепа и създаване на микропредприятия, насърчаване на туристическите дейности. Това ще бъдат приеми, които ще стартират от 8 или 9 ноември. Ще има нови приеми и по мерките за модернизиране на стопанствата, по общинските мерки за изграждане на пътища.
 
   - Ще има ли повече пари за модернизация на стопанствата и за младите фермери?
 
   - Много се надяваме да бъдат одобрени исканията на страната за преразпределяне на ресурси по Програмата за развитие на селските райони към 121 мярка за модернизация на стопанствата. Както и осигуряването на още около 100 млн. евро за общинските проекти - основно за пътища. Заявена е още една допълнителна потребност от 40 млн. евро за стопанствата на млади фермери. При тази мярка може би ще се направят корекции в посока завишаване на контрола при отпускането на средствата. Към момента плащанията, които е извършил фондът само с източник Европейския фонд за развитие на селските райони, са в размер на 608 млн. евро, което е 23% от общата сума за усвояване. Голям проблем е втора ос - зелените плащания. Само в бюджета за агроекология са заложени 255 млн. евро да бъдат усвоени от около 40 000 производители. В момента обаче имаме малко под 2000 биофермери.
 
   - Каква част от подадените проекти по програмата са били отхвърлени?
 
   - Кандидатствали са над 15 600 заявители за подпомагане в размер на 5,6 млрд. лева. Одобрените заявления са 10 685 с размер на одобрените субсидии приблизително 2,3 млрд. лв. Договорени са средства в размер на над 43% от програмата. Основните причини за разликите между кандидатствали и одобрени са недостатъчен бюджет, пропуски в документацията, проблеми с покриването на изискванията. Няма съществени проблеми, които са свързани с административното обслужване, и нашият стремеж е всички документи да вървят в пакет и да няма изоставане на едни проекти и изтегляне напред на други. Добре е да отбележим, че условията на програмата са предварително разплащане на бенефициентите към техните изпълнители. Едва след това може да кандидатстват за получаване на помощта. Осигуряването на финансови ресурси обаче не е лесна задача за нашите бенефициенти, макар да има възможност да се кандидатства за 50% авансово финансиране. Доста бенефициенти, които контрактуват с нас, впоследствие не изпълняват своите договори в рамките на двегодишния период. Идеята ни е да предложим ново изискване в наредбите, съответно и клауза в договорите - опция за уведомяване. Ако един бенефициент не желае да изпълнява договора си по пазарни или финансови причини, той ще трябва да уведоми фонда за това в рамките на може би шест месеца след подписването на договора и няма да дължи неустойка. Защото в момента се блокират финансови ресурси за две години. Така се блокира превеждането на средствата за други бенефициенти, които наистина биха се възползвали от тях.
 
   - Каква част от договорите не се изпълнява?
 
   - Не мога да кажа точен брой, но това вече се забелязва като тенденция. Това са първите договори, контрактувани през 2009 г., когато започна реално кризата.
 
   - Кога може да се очаква да започнат плащанията на площ тази година?
 
   - В момента вече е приключила регистрацията на всички земеделски стопани за плащанията на площ и за животновъдните мерки. Плащанията по СЕПП нарастват с над 10% и европейските плащания за декар ще са в размер на над 22 лв., а държавните доплащания ще са около 8 лв. Така ще се достигне плащане на площ в размер на 30 лв., като те са с 2 лв. повече спрямо миналата година. Националните доплащания, които са 8 лв. тази година при 10 лв. за миналата, освобождават около 55 млн. лв. ресурси. Тази сума ще бъде разпределена в отрасли, където досега не е имало подпомагане - това са растениевъдство, овощарство, птицевъдство и свиневъдство. Тези плащания ще доведат и до легитимиране на тези производства, защото много от стопаните са в сивия сектор. По отношение на плащанията на площ за тази година имаме споразумение с браншовите организации да разплатим до 90% от европейските плащания до 31 януари 2012 г. Правим всичко възможно това да се случи. За съжаление над 50 000 бенефициенти - повече от половината, отново имат застъпвания на площите. През декември предстоят плащанията за животновъдите - четири от Европейския гаранционен фонд и три с национално финансиране. Това са около 53 млн. лв. Поставили сме си за цел да разплатим всичко, свързано с агроекология през декември тази година. Миналата година основните плащания по СЕПП приключиха през април, тази година идеята е да бъдат платени по-рано, така че тези средства, които са важни и за производителите, и за създаването на ликвидност в отрасъла, се надявам да бъдат полезни като цяло за икономиката на страната.
 
   - Предвидени ли са достатъчно пари за фермерите в проектобюджета на държавата за следващата година?
 
   - Много са важни финансиранията и затова нашите усилия са максимално насочени натам - от една страна, за усвояване на средствата от Европейския гаранционен фонд. Има пазарни механизми за различните сектори като вино, мляко. Интервенция на пазара, която обаче в момента не се извършва заради високите цени на продуктите. От друга страна, другият основен източник на средства - Програмата за развитие на селските райони. По тези две оси плащанията само по СЕПП са близо 800 млн. лева, от Европейския гаранционен фонд още около 50 млн. лв., и, разбира се, националните мерки, в които се дава акцентът върху животновъдството. Предвижда се следващата година парите за животновъдите да достигнат тавана на нотифицираната помощ, който е около 72-73 млн. лв. Общата сума, заложена от държавата за следващата година за подпомагане на земеделието, в това число и за тютюнопроизводството, е около 500 млн. лв. Това е увеличение с около 30-40 млн. лв. спрямо тази година. Това са нашите намерения, които сме заложили, и се надявам да бъдат обвързани и със законопроекта за бюджета.
 
    - Кога се очаква да започне компенсирането на акциза за горивата на фермерите?
 
    - Фондът ще бъде ангажиран като прилагаща агенция, министерствата на земеделието и на финансите се занимават с нотификациите до Европейската комисия. В тях се уточняват изискванията, процедурите и обхватът на тази национална помощ. В рамките на одобрената помощ фонд "Земеделие" ще предоставя ваучери на бенефициентите, които биха могли да ползват. Както върви нотификацията, явно тази помощ ще бъде приложена през 2012 г.
 
   - Бяха обявени идеите на Европейската комисия за промяна на Общата селскостопанска политика. Как ще се отрази промяната в България?
 
   - В момента текат различните комисии, които ще разглеждат промените. Въвежда се понятие активен фермер, което значи, че ще се дават помощи само ако 5% от доходите на стопанствата са генерирани от земеделска дейност. Въвеждат се прагове за подпомагане от 300 000 евро на регистриран фермер. Ще има и зелен елемент, който ще е до 30% от помощта по линия на директните плащания. В Програмата за развитие на селските райони ще бъдат премахнати отделните оси. Това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при разпределянето на средствата. Разчупва се пазарът на подпомагането в рамките на европейския пазар. Всичко това обаче ще бъде развивано и дебатирано. Нашите очаквания са ресурсите не само да не бъдат намалени, а най-вече по директните плащания да получим повече. В момента ние все още вървим по графика за достигане на старите страни членки, като в момента получаваме 60% от тези нива. Графикът ни е ежегодно тази сума да се увеличава с 10%. По отношение на бюджета нещата не би следвало да са притеснителни, но ще трябва бързо да се адаптираме към новите условия.
 
 

Юлияна Узаничева

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2