Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Договорили сме 41% от бюджета на програмата за селските райони

Румен Порожанов, изпълнителен директор на фонд „Земеделие, пред в. “Дневник”, 18 септември 2011 
 
В края на март цялото ръководство на фонд "Земеделие" беше сменено, за да се ускори работата по програмата за развитие на селските райони, където има сериозни проблеми, включително изоставане в обработката на подадените европроекти, както и риск от загуба на средства още през тази година. Същевременно през пролетта в земеделския сектор имаше и недоволство по линия на директните субсидии заради наложените глоби за отминали години. За това докъде е стигнала работата на фонда разговаряме с изпълнителния му директор Румен Порожанов. Преди настоящия си пост той беше началник на кабинета на финансовия министър Симеон Дянков.
 
Г-н Порожанов, успяхте ли да разгледате останалите от предходни години проекти по програмата за развитие на селските райони?
- Проектите, с които стартирах работа, бяха от прием 2009 и 2010 г. Само за последните пет месеца, но основно през последните три, сме договорили проекти със субсидии за 300 млн. евро по абсолютно всички мерки, като това е именно прием от тези две години. По отношение на тези от 2009 г. са приключени проектите по всички мерки, единствено остават 15 по мярката "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията".

От тези за 2010 г. ни остават единствено проекти по мярката за обновяване и развитие на населените места, които са свързани с обекти на църквата. Единственият проблем, който ни забавя в момента за тях, са документите, свързани със собствеността, които трябва да ни предоставят от синода и отделните митрополии. И, разбира се, има и отново необработени проекти по мярката за създаване на микропредприятия, тъй като срещнахме технически проблеми. Тя ще бъде затворена до края на септември. По останалите мерки имаме да довършим единични проекти. Удовлетворен съм, че вече приключваме приемите от 2009 и 2010 г.

Как сте избрали критериите за класиране на проектите от стария прием по частните мерки и дали те са променяни в движение? Защо например се дават допълнителни точки, ако проектът е подаден от жена (Кандидати по програмата сигнализираха в редакцията на "Дневник", че се готвят да подадат жалби в комисията за дискриминация заради неравноправни условия - бел.ред.)?
- Критериите, по които се извършва класиране, когато има ограничен бюджет по някоя мярка, са разписани в наредби от управляващия орган, който е Министерство на земеделието и храните. В критериите има пет точки, ако заявителят е жена, допълнително се дават и за проекти в по-изостанали райони и др. Критериите са явни и те не са променяни в периода, в който съм тук, и не може да се говори за някакво двусмислие при тълкуването. Критериите са свързани със самата програма и с целите й. 
Вече приключваме със забавените проекти от 2009 и 2010 г.
 
Колко са договорените и разплатени средства по програмата до момента общо?
- Към момента договорените средства са 1.346 млрд. евро към август, което представлява 41% от програмата. Разбира се, към тези числа биха могли да се добавят и някои от мерките от втора ос, които са за необлагодетелствани райони и агроекология и не са включени в тази сума. Разплатени са 720.1 млн. евро, което представлява 22% от програмата. Това, което е хубаво и ще даде тласък на плащанията в следващи периоди, е, че договорената субсидия за юни и юли общо надхвърля 200 млн. евро, за август е малко под 100 млн. евро. Смятам, че нещата вървят в добро темпо.

За първи път през тази година има риск България да губи европари по програмата и за да не се случи това, вие трябва да разплатите над 900 млн. евро при 720 млн. евро платени. Ще успеете ли до края на годината да платите останалите, условно казано, около 200 млн. евро?
- Правим много неща и се опитваме да минимизираме един такъв отрицателен ефект. Разбира се, започвам с промяната в регламента, която позволи авансите както по публичните, така и по частните мерки да не бъдат 20 на сто, а до 50%, което ще позволи усвояване на по-голям ресурс при авансовите плащания. Отделно от това съвместно с управляващия орган се създаде възможност по частните мерки освен банкова гаранция да се ползва и финансовият инструмент поръчителство, за да се гарантират авансите.
Общините ще могат да платят ДДС по проектите от по-големите авансови плащания.
Бяха направени и доста неща, свързани с общинските проекти, като например мостовото финансиране, за което правителството взе решение, което позволява общините да бъдат подпомогнати. При влиянието на общата финансова криза в икономическото пространство очевидно е, че определени бенефициенти имат проблеми в осигуряването на ресурси. В много тясна комуникация – и със сдружението на общините, и с Министерството на финансите, и с управляващия орган, създадохме възможност така, че да може да разплащаме ДДС на общините и от аванса, който ние предоставяме, тъй като малките общини определено имат проблеми с осигуряването на тези плащания. Предстои Министерството на финансите да промени постановлението.

Кога ще се случи тази промяна?
- Ще се случи всеки момент. Изменението на постановлението е в ход и аз се надявам до седмица да влезе в правителството, за да подпомогне финансирането на общинските проекти и респективно по-доброто усвояване. Разбира се, добре е да се каже, че в края на програмния период може да имаме неусвоени пари, тъй като, както е договорена програмата, каквито са изискванията и на регламента, означава да има не по-малко от 25% от средствата, разплатени по втора ос (oста обхваща мерките, предвидени предимно за екология - бел.ред.). В самата мярка за агроекология е заложено да достигнем до 40 хил. бенефициенти, а при нас в момента са 2 хил. В тази ос са и много горски мерки, които са свързани със залесяване и други мероприятия в горите.

Все пак каква сума очаквате да разплатите до края на година?
- Различни са ни анализите.

Какъв е оптимистичният и песимистичният анализ?
- Не бих искал да посочвам конкретни числа. Надявам се да стъпим на едно добро усвояване. Проблемът е в това, че като цяло забелязваме и при самите бенефициенти, че има дори контрактувани проекти, които стоят в договорено състояние. За много от тях се иска удължаване на сроковете, забавят се или в един момент вече започват да се появяват и искания за отказване на проектите.

Имате ли създадена достатъчно добра организация, за да обработвате новите проекти, които сега се подават по програмата, в заложения по наредбата срок от 5 месеца?
- Реално имаме. В момента първият прием по мярката за модернизиране на земеделски стопанства ще бъде забавен само с месец от този 5-месечен срок. Той беше забавен именно с акцента да бъде изчистено всичко, което е останало от 2009 и 2010 г. За другите мерки нямаме проблем.

Успяхте ли да разплатите окончателно всички суми по директните плащания за 2010 г.?
- Сумите, които са разплатени в рамките на подпомагането на земеделския сектор, към момента са 1.06 млрд. лв. Разплатени са всички плащания по СЕПП (плащания на площ от ЕС - бел.ред.), всички национални доплащания, плащанията за животновъдство, тютюн, заедно с агроекологията.

Кога ще започнат проверките на място за следващата кампания по директните плащания (до юни се приемаха заявления от фермери - бел.ред.)?
- Проверките вече вървят. Нашият технически инспекторат има план, според който те трябва да приключат до 15 октомври. Проверяват се 15% от регистрираните площи, като има риск анализ, който показва къде да се извършат инспекции. Тази година допускаме и по заявяване на бенефициенти да извършваме проверки.

Данните от съдилищата показват, че са заведени рекорден брой дела срещу фонд "Земеделие". Какви суми са изплатени до момента по приключените и загубени от фонда?
- Както се казва, повече са делата, по-малко са сумите. Като казвате рекорден брой дела – малко се вдигнаха нещата от гледна точка на актовете, които издадохме за 2009 г. (за директни плащания - бел.ред.), които бяха свързани с надплатени през онзи период суми, за които беше ясно, че са такива. За тях в съответствие с един екшън план е бил поет ангажимент пред Еврокомисията там, където е надплатено, да се поиска възстановяване, а където не е доплатено, да се доплати.

През април ние издадохме над 5 хил. акта за надплатени суми. Надплатени бяха суми за около 16 хил. бенефициента, но тези, които са с размер до 100 евро, е допустимо да не се търсят. За тези 5 хил., които имат съответните актове – много от тях бяха платени, други бяха прихванати от плащанията (за тази година - бел.ред.). Имаме заведени около 1100 дела по линия на тези актове. Аз очаквах да са доста повече. Разбира се, има и най-различни други дела, някои от които са още по предприсъединителните програми.

Какво се случва с "черния списък" по САПАРД и колко фирми са останали в него?
- Списъкът започва да "избелява". Стойността на заведените проекти в списъка беше за 240 млн. лв.  Създадохме комисия, оглавявана от един от зам.-директорите. След триинстанционния контрол, който казва дали има или няма нарушения, комисията разглежда документацията и снема проектите от книгата на длъжниците, за които не са открити нарушения. Към момента "балансовата стойност на длъжниците" е около 200 млн. лв.
 
Очаквате ли по-голяма част от фирмите в книгата на длъжниците да се окажат "чисти"? Преди време в медиите беше цитирано такова изказване от вас...
- Това, което казах тогава, е, че при по-голямата част от проверените досега фирми няма нарушения. Какво ще се случи с останалите, не мога да кажа.

Всички ли суми на фирмите без нарушения ще бъдат платени от бюджета?
- За съжаление в случаите, когато имаме неразплатен проект по САПАРД, който е неразплатен по съмнение за измама и впоследствие се оказва, че всичко при него е наред, сумите са дължими от фонда и източникът е бюджетът.

Имате ли сигнали и някакви опасения, че част от тези фирми в черния списък, които сега се оказват без нарушения, могат да заведат дела срещу вас и за пропуснати ползи или накърняване на имиджа?
- Не бих искал да коментирам кой какво би направил. Всеки е в правото си да разсъждава по темата.
 
 
                                                                    Интервю на Деница Ватева
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2