Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Интервюта - Програма „Благотворителност” подпомага най-уязвимите слоеве на обществото

small
Право на помощи ще имат и майките с деца на възраст до една година, както и семействата на деца с увреждания
 
 
ЕС за 4-та поредна година предоставя средства за храна на най-бедните българи по програма „Благотворителност”. В какъв размер е бюджетът по нея?
 
 
За тази година Европейската комисия разпредели между 20-те страни членки, участващи в програмата, общ бюджет в размер на 480 млн. евро по схемата „Благотворителни операции 2011”. Отпуснатият бюджет на България по тази схема е 11 042 840 евро, предоставени под формата на 103 318 тона интервенционни запаси от ЕС и финансов ресурс за транспортни и административни разходи. Хората в неравностойно положение у нас ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти на обща стойност 20 471 645 лева. Програмата се финансира изцяло с европейски средства, а нейната цел е да се подпомогнат най-уязвимите хора в обществото.
Много е важно да уточня, че за следващата година бюджетът на програмата е намален, вследствие приетия на 10 юни регламент, с който Европейската комисия одобри плана за 2012 година. На България се отпускат 4 183 873 евро, в които е включено изтегляне на 39 144 т. зърнени култури от интервенционните запаси на Финландия и Великобритания. По този начин заявеният от България бюджет бе занижен приблизително пет пъти. Понижаването е пропорционално на общото намаление на бюджета по програмата. Иначе казано, от планираните 500 млн. евро за всички страни – членки, Комисията редуцира общата финансова рамка по програмата до 113 млн. евро.
 
 
Защо се предприеха стъпки за съкращаване на общия бюджет?
 
 
Намалението е в резултат на решение на съда на ЕС, относно план 2009. С него се оспорва разпределянето на финансови средства за покупка на продукти от пазара извън наличните интервенционни запаси. В резултат, Европейската комисия взе решение схемата за план 2012 да се основава изключително на наличните интервенционни запаси. Общите предвидени количества за план 2012 –  за всички страни, възлизат на 162 000 тона зърнени култури и 54 000 тона обезмаслено мляко на прах. Тези запаси са значително по-малки от миналогодишните, което ограничава и бюджета за разпределяне между страните.
 
 
Какви продукти ще се предоставят тази година на нуждаещите се?
 
Разплащателната агенция тази година разпределя седем вида хранителни продукти. Това са брашно тип 500, ориз, спагети, обикновени вафли, пшеничен грис, постни лозови сарми и царевично нишесте. Продуктите се осигуряват чрез бартер срещу зърно, от интервенционните складове на Словакия и България. Вече са подписани договорите за доставка на: 3 760 000 кг. ориз, 1 116 000 кг. спагети, 1 057 000,00 кг. обикновени вафли, 915 000 кг. грис, 3 000 000 кг. постни лозови сарми и 303 000 кг. царевично нишесте.
 
 
С кои фирми подписахте договори?
 
 
Фонд „Земеделие” подписа шест договора от общо седемте обособени позиции с три дружества – оператори за доставка на хранителни продукти. Оризът и обикновените вафли се осигуряват от „ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД” ООД, спагетите – от „ЕУРИКОМ ЕЛАС”АД, а пшеничния грис, лозовите сърми и нишестето – от ЕТ „ФАНТАСТИКА” 95 ГЕОРГИ ЦАНКОВ”. Към момента не е сключен договор единствено по позицията за доставка на брашно тип 500, предвид образувано в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ производство по жалба на един от участниците в процедурата.
Жалбата е отхвърлена с решение на КЗК от 21 юни. След изтичане на установените в закона срокове предстои подписване на договор с изпълнителя, който е избран от ДФ „Земеделие”. Операторите, които осигуряват продуктите до складовете на БЧК са определени с процедура по Закона за обществените поръчки, която се проведе при пълна публичност и прозрачност. Знаете, че всички медии бяха поканени при отварянето на офертите на кандидатите за оператори по благотворителната програма. Тази практика ще продължи и в бъдеще при процедурите с обществена значимост. Това е част от политиката на новото ръководство на Разплащателната агенция.
 
 
 
Как се реализират доставките до социално слабите лица?
 
 
Изпълнението на програмата и през тази година ще се осъществи с партньорството на Българския червен кръст (БЧК). Доставчиците имат задължението да транспортират хранителните продукти до 26 областни склада на благотворителната организация в цялата страна. БЧК разпределя продуктите от складовете в 334 временни пункта в цялата страна, където хората, които имат право на тази помощ, ги получават.
 
Кога ще бъде първото раздаване на продуктите?
 
 
От 20 юни започна зареждането на складовете на БЧК в страната. То ще продължи до 8 юли. Раздаването на продуктите на нуждаещите се лица ще се извършат и тази година на три транша. Първият ще се осъществи в периода от 11 до 29 юли 2011 г. Вторият транш е от 15 август до 2 септември, а третият – от 1 до 22 ноември.
 
 
Какво се случва с продуктите, ако социално слабите лица не отидат да си ги потърсят?
 
 
Продуктите се раздават персонално, по предварително изготвени списъци от Агенцията за социално подпомагане. В случай че дадено лице е пропуснало да вземе полагащите му се продукти от предходен транш, може да ги получи на следващото раздаване. Ако в края на годината след трите транша останат налични количества, които не бъдат потърсени от нуждаещите се, с разрешение на ДФЗ те се предоставят на различните социални заведения, които се обитават от лица с нисък социален статус.
 
 
На какъв принцип става участието на страните членки в Благотворителната програма?
 
Държавите от ЕС участват в програмата на доброволен принцип. Всяка година Европейската комисия приема бюджет за конкретния годишен план, в зависимост от заявките на държавите, желаещи да участват в него. В България е регламентирано помощта да се заявява след като одобрена благотворителна организация заяви желание да участва в конкретния план и посочи хранителните продукти, които иска да раздава на лицата в необлагодетелствано положение. В Европа помощта се предоставя на широк кръг от хора, които живеят в бедност, включително семейства в затруднено положение, възрастни хора, неразполагащи с достатъчно средства, бездомни лица, хора с увреждания, деца в рискова ситуация, на бедни работници или работници-мигранти, както и на лица, търсещи убежище. Схемата се прилага от Разплащателните агенции на страните членки, в партньорство на благотворителни организации или местни социални служби.
 
 
Колко хора ще получат помощите?
 
До момента в България биват подпомагани само лицата, които получават целеви помощи за отопление. Скоро предстои да се обнародват промените в наредбата за благотворителност, чрез които ще се разшири обхвата на хората, имащи право на помощи. Така от програмата ще могат да се възползват както майките и осиновителките, които получават помощи за отглеждане на дете до 1-годишна възраст, така и семейства, които отглеждат деца с увреждания. Ако изменението на наредбата излезе скоро, двете групи ще могат да се включат още на второто раздаване, с което броят на подпомогнатите ще нарасне.
 
Коя европейска страна получава най-голям бюджет по благотворителната програма?
 
Най-големият брутен ползвател е Италия, където има голям брой емигранти от Африка, и в разпределението на храните, освен няколко благотворителни организации, е включена и Католическата църква. При отпускане на бюджетите за отделните държави, ЕК взема предвид брутния вътрешен продукт и броя на населението на държавата, като на по-бедните държави се опускат по-големи бюджети. Държавите, които имат желание да участват в програмата, уведомяват за това Комисията в началото на всяка година. Те трябва да изпратят списък – описание, включващ продуктите, от които се нуждаят и броя на лицата, които ще бъдат подпомагани. По време на изпълнение на програмата, Разплащателните агенции са длъжни да осъществяват проверки и контрол на всеки етап от разпределителната вериги от момента на набавяне на продукта до неговото разпределение на крайните бенефициенти. За изпълнението на програмата се изпраща доклад до ЕК в края на периода, който отразява всички предприети мерки от страна на държавата за набавяне на необходимите хранителни продукти, осъществените доставки, контроли и разпределението на храните, отчитайки ефекта върху лицата в необлагодетелствано положение.
Въпреки че в ЕС средният жизнен стандарт е един от най-високите в света, някои хора не са в състояние да си осигурят задоволителна прехрана. Последните оценки сочат, че средно 17 % от населението на Европейския съюз живее под или на границата на бедността, вследствие на което може да си позволи полезна и питателна храна веднъж на два дни.
 
 
Вашата оценка за прилагането на програмата в България?
 
 
Прилагането на програмата в България се приема изключително добре. Чрез предоставяне на основни хранителни продукти сред широк кръг бенефициенти, програмата се явява своеобразен инструмент за преодоляване на финансовата и икономическа криза сред най-засегнатите слоеве на обществото. В България броят на подпомаганите към момента хора надхвърля 200 хил. души.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2