Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Няма кой да вземе милиони за екоземеделие

- Г-н Порожанов, ще има ли агромилионери от европомощи и тази година?
- Периодът на регистрация изтече на 11 юни. Данните показват, че има увеличение на площите и на заявения брой животни за подпомагане. Както през изминалата година, така и тази имаме намаление на броя на бенефициентите с около 4000. Тоест кандидатите са около 84 000 срещу 88 000 за миналата година. Но нараства размерът на площите, макар и с 1-2%. Това означава, че стопанствата се окрупняват, което води до по-добра рентабилност на производството. Схемата за националните доплащания в тютюнопроизводството също бележи ръст на интереса и има вече близо 42 000 души, които са се регистрирали. В агроекологичните плащания има нарастване с над 30%, а площите са завишени с над два пъти и половина. Пакетът, предвиден за единни плащания на площ за 2012 г., е 500 млн. евро. Парите ще бъдат разпределени пропорционално на заявените площи, които са почти 36 млн. декара. Това отново означава, че ситуацията от миналата година - да имаме бенефициенти с голямо количество площи, заявени за подпомагане - ще бъде повторена.
- Колко пари са получили фермерите тази година?
- Към момента Държавен фонд "Земеделие" е разплатил над 1,7 млрд. лева, като основните плащания са на площ. Разплатени са над 72 млн. лв. за тютюн. Разплатени са схемите за животновъдството, предстои ни да доразплатим програмата "де минимис" за овцевъдството - в момента стартира набирането на заявленията. Надяваме се до края на юли тя също да бъде разплатена. Близо 4,9 млн. лв. бяха изплатени и на картофопроизводителите, които изпитват затруднения заради влошената пазарна конюнктура и лошите климатични условия. В следващите седмици след акт на правителството ще разплатим още по 30 лв. на глава животно в говедовъдството - общо около 9-10 млн. лв. Така ще достигнем тавана на плащанията от 180 лв.
- Брюксел вече ни отряза 40 млн. от Програмата за развитие на селските райони. Ще има ли нови корекции по нея?
- Програмата за развитие на селски райони от година и няколко месеца върви с много сериозни темпове. Само миналата година договорихме над 500 млн. евро, тази година до момента сме договорили около 130 млн. евро - това са субсидии по договорите с нашите земеделски производители. Очакваме до края на годината стойността отново да достигне тези размери до 500 млн. евро. Към момента това, което е договорено по програмата, е 54,5%, или 1,416 млн. евро. Плащанията, които са извършени към момента, са над 1 млрд. евро, или над 39% от предвиденото по програмата. Декамитването (отказът - б.ред.) на тези 40 млн. беше заради одобряването на по-малко средства за Гаранционния фонд, за който държавата кандидатстваше, за да гарантира кредитите и авансите на нашите бенефициенти.
Не е тайна, че има доста проблеми при договарянето. Това беше една от мерките, които предприехме, за да се облекчат частните бенефициенти по ПРСР. Заради финансовата криза и проблемите при осигуряване на финансиране те изпитват затруднения при реализирането на своите проекти. Затова предприехме няколко мерки - програма за рефинансиране от търговските банки по частните проекти и създаването на Гаранционния фонд.
- Кога се очаква да заработи Гаранционният фонд?
- Трябва да приключи процедурата за избор на банки, която трябва да бъде направена по Закона за обществените поръчки. По мое мнение е добре на нея да отговорят възможно най-широк спектър от институции. Разбира се, в момента, в който приключи обществената поръчка за избор на банки, веднага ще бъдат сключени договорите и ще заработи Гаранционният фонд. Очаквам, че това ще се случи в началото на следващия месец.
- Възможно ли е да усвоим оставащите 60% от парите по ПРСР и каква част от тях ще трябва да връщаме на Европа?
- Основните и най-големи рискове са във втора ос на ПРСР. Изискването е поне 25% от бюджета на програмата да бъде във втора ос, а това създава големи проблеми на България като икономика да усвои тези пари. Мерките, които са заложени, са агроекологичните плащания, необлагодетелстваните райони и две от горските мерки. Проблемът е, че ние нямаме този интерес, който да гарантира добро усвояване. И големият риск от загубата на средства по програмата е именно заради това. Невъзможността да се прехвърлят средства от тези към атрактивните мерки създава предпоставки да мислим, че няма да успеем да усвоим целия ресурс. Опитваме се да повишим атрактивността на кандидатстването за агроекологичните плащания и те наистина са нараснали два и половина пъти като заявени площи тази година. Но програмата от началото е била заложена за 40 000 бенефициента, а в момента те са малко над 2000. Темата с проблема в усвояването е реална. Нашата цел е да повишим интереса именно към този тип мерки, защото и в новия програмен период от 2014 до 2020 г. те ще са широко застъпени с проценти, които не могат да бъдат по-малко от 25 или 30. Хубавото, е че платформата за следващия период за ПРСР ще позволи по-голяма възможност за прехвърляне на средства от една мярка в друга в рамките на осите. Все още тече дебатът по програмата, но аз съм оптимист, че в следващия програмен период ще имаме много добра готовност и като администрация, и като интерес, за пълноценно усвояване на средствата по програмата. Разбира се, никъде няма 100% усвояване на пари. Но говорейки за новия програмен период, е много важно да се направи адаптацията на Разплащателната агенция, защото ние реално от началото на 2014 г. трябва да извършваме регистрацията на нашите земеделски производители по новия регламент.
- Какво ще спечелим или какво ще изгубим заради новите правила на Общата селскостопанска политика на Евросъюза след 2014 г.?
- Нашият пакет по първи стълб - за директни плащания, ще нарасне до 815 млн. евро. В рамките на тези средства, които ще достигнем през 2016 г. като основен акцент, на който трябва да обърнем внимание и знам, че е направено от министерството на земеделието, е да поискаме по-голям акцент за обвързаните с производството плащания - там са животновъдството и растениевъдството. Защото в рамките на новия програмен период възможността за национални доплащания и държавни помощи ще отпадне, след като надхвърлим 90% от средните за Европейския съюз плащания.
- ОЛАФ съобщи за съмнения за измами в десет от проектите по ПРСР. Има ли опасност да се повтори проблемът със САПАРД?
- Винаги се установяват единични случаи, в които има съмнения за измами и биват разследвани от компетентните органи. Ние имаме система за проследяване на подобни случаи. В ПРСР този процес не е много напреднал. Доколкото знам, има не повече от десетина проекта, които се разследват. Четири са общински, другите са на частни бенефициенти. Но това е съвсем нормално за такива огромни програми. Както и при Програма САПАРД обаче се оказа, че в над 90% от съмненията за измами не се потвърдиха.
- Одобрявате ли предложението чиновници да бъдат уволнявани, ако бавят европроекти?
- Смятам, че това е оправдано. Подобно предложение обаче трябва да бъде обвързано и с нормативни актове. Но при нас вече мога да кажа, че се спазват петмесечните срокове за разглеждане на проектите. Опитваме се да оптимизираме и сроковете за плащане. Дори преди няколко дни пуснах заповед, с която наредих всички заявки за плащане да стоят не повече от пет дни в съответните регионални звена, след което да се прехвърлят към централно управление за одобрение. Правилното е администрацията да работи бързо и парите да отиват там, където е нужно. Предложението за наказания на чиновниците не трябва да остане само като пиар акция, а да бъде подкрепено с реални санкции. Но както знаете, скоро ние ще ставаме държавни служители, а държавният служител в България е свещено животно, уволнението му може да трае с месеци.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2