Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФ "Земеделие": България ще разполага със 7,7 млрд. евро за земеделието до 2020 г.

Сп. Икономика, плюс, 06.03.2015 г.

Земеделските производители ще получават подпомагане по 6 направления, в които бюджетът е увеличен с 2 млрд. евро спрямо предходния програмен период

Г-н Порожанов, каква е спецификата в работата на ДФ "Земеделие" между двата програмни периода?

- Специфичното през тази година е, че ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) ще работи едновременно по старите правила, тъй като е година, в която приключват разплащанията по програмен период 2007-2013, и по правилата за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. В тази връзка фондът ще трябва да се приспособи към изискванията на новата програма. Ще създадем необходимите процедури и правила по Директните плащания и по Програмата за развитие на селските райони, които в максимална степен да спомогнат за добрата работа с бенефициентите и за усвояването на европейските средства.

- Пред какви трудности се изправят земеделските производители заради новите правила, наложени от новата Обща селскостопанска политика 2014-2020?

- По отношение на новата ПРСР в частта, свързана с инвестиционните проекти, няма големи особености в сравнение с предишния програмен период. Има нови критерии за подбор на проектите, с които земеделските производители трябва да се съобразяват. Към това следва да добавим и новите заявления за подпомагане, които ще се подготвят за приемите през 2015-а. Затова е необходимо като институция да положим максимални усилия за пълна прозрачност и разяснения там, където е необходимо, с цел намаляване на грешките в новите заявления за подпомагане. По-голямо предизвикателство стои пред плащанията по първия стълб на Общата селскостопанска политика, а именно Директните плащания. През новия програмен период земеделските производители ще получават подпомагане по 6 направления, в които бюджетът е увеличен с 2 млрд. евро спрямо предходния програмен период.

- Готова ли е администрацията, която ръководите, да скочи в "новите обувки"?

- Паралелно с подготовката на нормативните актове по новата програма ще тече и подготовката на ДФЗ-РА за предстоящите приеми и изграждането на всички необходими контролни механизми, на които от Европейската комисия държат. За ДФ "Земеделие" е важно да има кратки, точни и ясни правила, които да са проверими, като в това число трябва да се стремим към намаляване и на административната тежест, бързи процедури за разглеждане и одобрение на проектните предложения, както и качество в обслужването на бенефициентите. Нека не забравяме, че през 2014 г. в Министерството на земеделието и храните и в ДФЗ беше загубено много време при подготовката за кандидатстване по европейските фондове за новия програмен период. Ето защо в момента се стремим да разработим всички необходими правила и процедури, които ще осигурят стартирането на приемите по Директните плащания и Програмата за развитие на селските райони в планираните срокове.

- Какъв финансов ресурс ще разпределя фондът за новия програмен период?

- През новия програмен период България ще разпределя 7,7 млрд. евро в земеделския сектор. От тях около 5,350 млрд. евро са по схемите за Директни плащания, които се финансират от Гаранционния фонд, а останалите близо 2,366 млрд. евро - по мерките за развитие на селските райони. Ако направим съответните изчисления, става ясно, че за всяка от 7-те години от новия програмен период по линия на Програмата за развитие на селските райони страната трябва да разпределя между 335 и 340 млн. евро. От своя страна, годишното разпределение на средствата по директните плащания е договорено в предприсъединителния договор на България. Спрямо записаното в него, през 2016 г. се очаква да достигнем тавана на директните плащания - 800 млн. евро, който ще се поддържа до края на програмния период през 2020 г.

- Какви ще са някои от най-важните новости в Програмата за развитие на селските райони?

- В частта на инвестиционните проекти по ПРСР новите моменти са свързани с това, че секторите животновъдство и растениевъдство, а също и Северозападният район, стават сред приоритетите в програмата. Другата новост е наличието на специална тематична подпрограма за малките стопани, която цели да подпомогне тяхното развитие с повече възможности за финансиране.

- Какви средства влязоха в българското земеделие от 2007 г. насам?

- По линия на директните плащания за изминалия програмен период са изплатени общо 7,2 млрд. лева. По линия на Програмата за развитие на селските райони до момента са усвоени 1,900 млрд. евро, като към тях трябва да се прибави и националното съфинансиране. Очакванията ни са до приключването на стария програмен период плащанията по мерките за развитие на селските райони да достигнат 2,4 млрд. евро.

- Каква е вашата препоръка към земеделските производители и потенциалните бенефициенти на прага на новите възможности в новия програмен период?

- Съветът ми към земеделските производители и към всички бенефициенти по програмите е да бъдат активни в усвояването на европейски средства, като спазват стриктно правилата. Това ще помогне за подобряването на облика на България както в селските райони, така и в целия земеделски сектор.

***
Румен Порожанов е втори мандат изпълнителен директор на ДФ "Земеделие". Той бе на поста от март 2011 г. до края на август 2013 г. През 2014 г. беше министър на финансите в служебното правителство на проф. Георги Близнашки. На 27 ноември 2014 г. отново оглави ДФЗ.
 

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2