Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Разговор с Румен Порожанов, изп. директор на ДФ "Земеделие" в оставка

Водещ: Втора знакова оставка в земеделския сектор днес. След като вчера оставка подаде директорът на фонд "Земеделие", днес оставка подаде и проф. Васил Николов, изпълнителен директор на Агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Първият ни гост е по тази тема. Това е Румен Порожанов, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" в оставка от вчера.

Румен Порожанов: Здравейте.

Водещ: Здравейте. Първо да ви попитам вие разбрахте ли защо проф. Николов си тръгва?

Румен Порожанов: По-скоро нямам информация, но разбрах, че има намерение да бъде освободен. Но каква е формата с оставка нямам идея?

Водещ: От оскъдната информация, която има в медиите разбирам от думите му, че около името ми създава особено напрежение и претенции. Нося си оставката в джоба. Това е другото му допълнение. И всъщност той сам я е подал. Какво става в сектор земеделие?

Румен Порожанов: В сектор земеделие като цяло не мога да ви кажа. Разбира се, мога да ви кажа за разплащателна агенция. В сектор земеделие между другото, както знаете, е може би най-големият сектор в страната.

Водещ: Има ли напрежение в момента някакво там?

Румен Порожанов: Не мога да коментирам. Честно казано и в момента от вчера на обяд и до днес от служебни задачи не ми е останало време. Разбира се, и от кратки коментари с ваши колеги. Така че нямам за цел и желание да анализирам дали има проблем в сектора или не. Не е моя работа. Знаете, аз не съм политик. Така че в конкретния случай не мога да ви дам някакво мнение, което да се счете за компетентно или аналитично изведено.

Водещ: Защо си тръгвате вие? Какво ви каза министърът?

Румен Порожанов: Ами, разбира се, както знаете, аз съм държавен чиновник с опит от висшата йерархия. Уважавам институцията. Така че институцията министерство се представлява от министъра. И в случая, в който той ми поиска оставката, аз си я подадох. Още при излизането написах си молбата и я оставих. Разбира се, поводът беше обявен от министерството в съобщение, което беше пуснато. Недостатъчно обществено и ниско обществено доверие към фонд "Земеделие", което аз коментирах и преди това, не мога да споделя. Точно обратното, смятам, че фондът в рамките на работата, която извършва като работа с бенефициенти – а ние работим с абсолютно всички браншове, с всеки един бранш – на 99% има определена схема за подпомагане дали е с европейски или с национални средства. Те са балансирани, така че да може да бъдат подпомогнати всички сфери. И това, което ние правим като администрация е именно стремеж да бъдат обработвани навреме, средствата да отидат навреме. И трябва да имате предвид,че това е една огромна къртовска работа. Разбира се, тя е вкарана в много електронен вид като обработка. Но администрирането на ресурс, примерно бих могъл да ви кажа, че за миналата година ние сме администрирали 3 млрд.лв, не за миналата, а за 2015, когато приключихме програмния период. За изминалата година това число е 2 милиарда 620 и няколко милиона. Така че това са средства, които са доста важни, защото конкурентоспособността на сектора като цяло е едно доста чувствително, бих казал, нещо. И много проблеми има в сектора от гледна точка на пазарната среда, която дори след руското ембарго, което се получи от гледна точка на реализация и възможности за реализация на продукция и от гледна точка на наши производители, и от гледна точка на внос, който влезе да се конкурира на ниски цени, който не отива към Русия. Така че подпомагането в сектора е жизненоважно за много от отраслите, които са вътре.

Водещ: Към обясненията обаче вчера и мотивирането на вашата оставка, имаше и обяснението, че е имало сигнали за нередности от бенефициенти по проекти.

Румен Порожанов: Пред мен не е конкретизирано каквото и да е. Това, доколкото подразбирам, е свързано с ранкирането на общинските мерки. Общинските мерки, които имаше прием в миналата есен, ние излязохме много ясно с категорично становище, тъй като имаше определено публикации, които най-малкото не отговаряха на истината, те бяха тенденциозни. Ранкирането е извършено, първо, с представители на Сдружението на общините, които каним, с представители на министерството. И прилагането на наредбата, и прилагането на насоките, те са едно към едно, каквито ги е определил управляващият орган. Управляващият орган е Министерството на земеделието с определените звена в него. Така че упреци, че фонд Земеделие самоволно е направил някакви ранкинги – да, ние дадохме възможност на общините, тези, които не са доволни от точките, които са получили по критериите на наредбата, да пуснат жалби и тези жалби ще бъдат разгледани, ако има допуснати технически грешки, те ще бъдат отстранени. Но като цяло категорично не можем да приемем подобни упреци.

Водещ: Тоест никакви сигнали не са идвали до вас, не сте сезиран за проблеми.

Румен Порожанов: От министерството – не. В конкретния случай разглеждаме жалбите на общините. Само да добавя – нормално е, ние имаме бюджет за около 35, до 38% от проектите, които са внесени. Сами разбирате, че над 60% остават проекти, които не мога да бъдат финансирани, от гледна точка на това, че има свръх интерес.

Водещ: Спомняме си, че през пролетта на 2016 г., почти преди една година, ДАНС проверяваше. Обаче нищо не разбрахме за тази проверка, никакви резултати като че ли не станаха достояние в общественото пространство. Какво стана?

Румен Порожанов: ДАНС проверяваше конкретни проекти, проверяваше конкретни сигнали, които бяха се появили в рамките на публичното пространство. Ние сме предоставили изцяло цялата документация. И тогава съм казал, че аз не смятам, че има някаква проблематика в едно или в друго нещо...

Водещ: Вие разбрахте ли, има ли вече, приключила ли е проверката?

Румен Порожанов: Не мога да ви кажа.

Водещ: Не сте ли се интересували?

Румен Порожанов: Това не е доклад, който идва във фонд "Земеделие". Това не е агенция за финансова инспекция, която прави доклад и ни го дава за становище и да си даваме бележки. Аз смятам, че проверката, която беше направена, не би следвало да е установила, и аз не ги виждам, такива системни големи пропуски или каквото и да е.

Водещ: Понеже споменахте в началото на разговора ни за милиардите, с които се борави в сектора, за еврофондовете, които...

Румен Порожанов: И национални средства.

Водещ: И национални средства, точно така. Но от всички еврофондове, които получаваме, тези в земеделието са най-много. Какво наблюдаваме в момента, битка за тези милиарди ли, кой ще ги управлява и ще сложи ръка на тях ли?

Румен Порожанов: Нека да бъдем откровени. Винаги е имало интерес към фонд Земеделие. Интересът се поражда и от много засегнати икономически интереси.

Водещ: Чии икономически интереси вие засегнахте? Защото отхвърляте аргументите на министъра за вашата оставка, значи може би виждате някаква... Съзирате ли всъщност друга причина, сценарий, вадене на скелети от гардероба?

Румен Порожанов: Не. Аз отговарям на въпроса ви има ли икономически интереси или не. Аз не мога да кажа дали министърът се е повлиял от нещо подобно. По-скоро се надявам нещо подобно да няма.

Водещ: Има ли сценарий? Съзирате ли нещо такова за вашата оставка?

Румен Порожанов: Ще се въздържа от коментар.

Водещ: Защо?

Румен Порожанов: Защото така предпочитам.

Водещ: Имате ли подозрения? Поне това ни кажете.

Румен Порожанов: Нормално е в хипотеза на структурирани медийни атаки – в този сайт едно, в определена телевизия, мотивирана, да излезе друго. Когато нещата се навързват, разбира се, човек може да има съмнения. Разбира се...

Водещ: Какво навързвате? Защото казвате да се навържат нещата. Кажете, какво навързвате вие?

Румен Порожанов: Връщам се на оставката, така поискана. Искам да ви кажа, че... Нека да приземим малко нещата. Нормално е, че когато има управление на голям ресурс... Но не довърших. Имаме десетки, стотици отказани плащания, вкарани в съответните органи за проверка – прокуратура и оттук нататък надолу. Затова ви казвам, че има достатъчно голям икономически интерес, който не е доволен по една или друга форма от това, което се случва от гледна точка на разплащанията. Но искам да се върна на другото. Оставката за мен е един абсолютно нормален акт от гледна точка на това, че има едно ново ръководство на министерството, ново правителство, разплащателната агенция, независимо че е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, независимо че работи абсолютно независимо от министерството, то има своите взаимоотношения както по европейските фондове, така и през националните фондове със самото министерство. Но е нормално един сектор, ако министърът желае да бъде структуриран по друг начин на управление, да поиска оставката. И аз съм я дал.

Водещ: Има ли връзка и някакво основание да търсим между протестите, които бяха в началото на седмицата на фермери и сега случващото се?

Румен Порожанов: Не. Доколкото успях да проследя, тези протести са свързани с няколко по-малки схеми за обвързано производство, за това какви документи, какво да бъде допуснато, най-вече в животновъдството. Така че това е част то многото неща, които са свързани с подпомагането на сектора. Но като цяло не бих казал.

Водещ: Още един мотив за вашата оставка – решение на съда да се възстанови предишното ръководство. Предишното ръководство го помним, познаваме го от кабинета Орешарски – Мирослав Николов и Виолета Александрова. Това ли са хората, които ще ви наследят?

Румен Порожанов: Въпросът не е към мен.

Водещ: Питам ви вие знаете ли нещо.

Румен Порожанов: Не мога да знам, аз не предлагам следващия изпълнителен директор, така че не мога да знам. Решението на съда е изпълнено, те са възстановени и едновременно освободени. Достатъчно юридически становища са събрани за такава практика, която може да се направи, така че и по тази тема имаше немалко мотивирани репортажи в определени медии. Но не искам да коментирам.

Водещ: На два пъти казвате мотивирани медии, мотивирани репортажи. Какво имате предвид?

Румен Порожанов: Надявам се морално мотивирани.

Водещ: Не ви разбирам, моля да обясните.

Румен Порожанов: Разбирате много добре

Водещ: Не, не ви разбирам. Целенасочена атака ли виждате срещу себе си?

Румен Порожанов: Не мога да коментирам нещо, което не мога да го докажа. Така че...

Водещ: Рискува ли се нещо в сектора заради тази ситуация – плащане на бенефициенти, работата на ведомството? Изобщо, или успокойте, или предупредете хората какво да очакват.

Румен Порожанов: Не би следвало да се рискува, защото секторът – говоря за фонд "Земеделие", в него работят близо 1700 човека из цялата страна. Така че смяната на един изпълнителен директор с друг, или при положение, че хората, които биха ме наследили, са с достатъчно възможности и компетенции плавно да продължи работата, според мен не би трябвало да има какъвто и да е проблем.

Водещ: Добре, много ви благодаря. Не очаквате трусове в работата на вашето ведомство.

 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2