Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Ще договорим 100% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони до края на годината

 

Водещ: Директорът на Държавен фонд „Земеделие” Румен Порожанов в студиото на „Преди всички”, добър ден.
Добър ден.
Водещ: И Веселина Миланова е тук и ще говорим за Програмата за развитие на селските райони с много атрактивни...
Репортер: Между другото, реклами по телевизията, моите деца много ги харесват.
Водещ: Там имаше въпроси свързани с парите по тази програма, опасност да загубим пари. Всъщност, ако искате, г-н Порожанов, да започнем от общата картина. Понеже това е последната година, в която можем да договаряме пари и проекти по тази програма, кажете към момента как изглежда ситуацията. Колко сме успели да договорим, колко сме разплатили и какво ни остава?
Румен Порожанов: Да благодаря ви. Към момента Фонд „Земеделие” е договорил 79% от бюджета, който има по програмата, остава ни да контрактуваме някои от мерките с остатъчен бюджет и да направим договорирането. Интересно е, че в рамките на тези останали 20% имаме бюджет по 311 мярка, която е свързана със селския туризъм и други икономически дейности в селските общини, и разбира се, втора ос на програмата, която е свързана с агроекологията и необлагодетелстваните райони. Очакваме след регистрацията,, която ще приключи в края на периода до 15 май, респективно до 6 юни да имаме поети ангажименти във втора ос, които ще запълнят бюджета по Програмата за развитие на селските райони, което означава, че в рамките на следващите месеци всички мерки ще бъдат бюджетирани на 100% и актуалната тема при нас е над договорирането. Само като един пример, вчера гледахме две от мерките, които първи ще отворим 311 и 312 мярка, направихме анализа на средствата, които можем да наддоговорираме, така че да не напрягаме държавния бюджет по-точно въобще да не го засягаме като плащания през 2015 година и анализът ни показа, че по 311 мярка ще пуснем 90 милиона бюджет, от които 10 милиона над договориране, а в 312 мярка 13% или около 50 милиона лева ще пуснем допълнителни договори.
Репортер: Едно кратко уточнение да направим, понеже аудиторията на „Хоризонт” е достатъчно широка и те не включват само потенциални бенефициенти по тези мерки, да обясним какво означава наддоговориране и защо се прави то.
Румен Порожанов: Наддоговорирането се прави, защото когато се контрактуват договорите по естествен начин една част от тях или се отказват, други се редуцират в рамките на изпълнението при самата оторизация на плащането. Ние правим анализ на изпълнението до момента. Всяка мярка си има различни причини за това как се намаляват средствата спрямо първоначално договорените и в този аспект, за да не загубим максимално средства в края на 2015г. се прави анализът, така че да се наддоговори един разумен процент, така че да сме максимално близо в края на 2015г. до средствата, които ни е позволено да усвоим по всяка една мярка.
Репортер: Наддоговорирането е своеобразна застраховка, ако някой се откаже идва следващия?
Румен Порожанов: Само искам да напомня, че имаме решение на правителството от март месец, което ни дава картбланш и с определени параметри. Разбира се, моят подход е още по-рестриктивен. Ще бъдем с по-ниски параметри от тези, които ни дава правителството, за да гарантираме, че националния бюджет няма да бъде засегнат.
Репортер: Колко имаме право да наддоговорираме?
Румен Порожанов: По решението е до 600 млн. по различните мерки, описани в самото решение. Това е предложение, което е анализът на министерството, което ние подкрепяме. Но всяко едно число сме се уточнили, че ще го правим при актуално, преди отварянето на всяка заповед за приеми, ще се прави актуалния анализ на възможностите за наддоговориране.
Репортер: Сега, важният въпрос е, ако 3-4 години ни бяха достатъчни да договорим 80%, половин година ще ни стигне ли за 20?
Румен Порожанов: Аз ви казах, че тези 20% те се съдържат в една мярка – 311 плюс големите средства по втора ос, които ще бъдат ангажирани след приключването на регистрацията на земеделските производители по мерките с необлагодетелстваните райони и агроекология.
Репортер: Т.е. в края на годината вие спокойно ще може да кажете - парите, които имахме, успяхме да ги договорим?
Румен Порожанов: Освен това, че ще ги договорим, ще има определен процент наддоговорирана цялата програма. И това, което смело бих искал да заявя, че в 2013 и 2014 година въобще не очакваме допълнително загуба на средства по бюджета или т. нар. декамитване по програмата. Единствено в края на 2015 година при уравняването на сметките, разбира се, нищо не може да бъде на чертата, на 100%, може да се получи някаква разлика, но това е вече абсолютно нормален процес.
Репортер: И сега към новината, която ни носите от Брюксел. Имаше едни рискови пари за общинските мерки.
Румен Порожанов: Бих искал да обявя, за пръв път го обявяваме, че Европейската комисия ни възстанови в пълен размер абсолютно всички плащания, които направихме. Първо, по Европейския гаранционен фонд в размер на 825 милиона лева. Това беше обявено и от премиера, беше обявено и от финансовия министър. Тези средства бяха възстановени преди една седмица, ние ги насочихме към фискалния резерв, на 100 % възстановени, това бяха директните плащания.
Репортер: Това са парите за зърнопроизводителите. Онези скандални пари.
Румен Порожанов: Да, средствата, които ни бяха свързани с плащанията за четвъртото тримесечие по програмата за развитие на селските райони, а именно 280 милиона евро, от които 80 милиона бяха под въпроса за положителното решение на 9-та нотификация и по които имаше определени коментари дали ще бъдат възстановени, дали няма да бъдат, както и министерството обяви преди седмица, имаме позитивно писмо от Брюксел за това, че се очаква положително решение на цялата 9-та нотификация за прехвърлянето на средствата и потвърждение на това е, че в понеделник ни беше заверена сметката вече с този транш, с който всичките 280 милиона евро се възстановяват на Фонд „Земеделие”, ние респективно ги връщаме във фискалния резерв. Така че очакваме последно самото решение на комисията, което се очаква на 19-и или на 22-и за окончателно одобрение на 9-а нотивификация.
Репортер: Това е знак към общините, че спокойно могат да работят по проектите си.
Румен Порожанов: Бих искал наистина да допълня това, което вие казахте. Ние, когато подписвахме договорите, половината от тях, около 160 договора с общините на стойност около 350 милиона лева бяха под условие. Под условие за това, че бюджетът окончателно ще им бъде одобрен след окончателното решение на 9-а нотификация. Разбира се, ние на Фонд „Земеделие” им дадохме картбланш да си движат обществените поръчки, които отнемат време и те си ги стартираха, съгласуват си общите етапи с нас и с Агенцията за обществени поръчки и всичко е в ход. Добрата новина е, че всички договори под условие ще снемем условията и аз лично се надявам, ако решението на комисията излезе в края на седмицата, на 29-30 този месец да поканя всички кметове по тези 160 договора да подпишем анекси, с които сваляме условията, и те ще имат пълен картбланш за реализиране на проектите по 311,321 и по 322 мярка.
Репортер: Успяхме с 9-та промяна на програмата, която сме поискали, с 10-та ще успеем ли?
Румен Порожанов: Вижте, 10-та е много важна от гледна точка на едно актуално преразпределение на средствата във втора ос, където 214 мярка, агроекология, много дискутирана, се оказа, че с настоящите регистрации на схемите за сеитбооборота може би средствата няма да достигнат, така че от „Натурата”, която е една голяма мярка с над 89 милиона евро бюджет, която ние реално нямаме площи, които да регистрираме. Самата „Натура” стартира преди две години. Така че това ще бъде основното в 10-та нотификация. Преразпределяне във втора ос и някои други детайли, които министерството ще внесе за допълнение.
Репортер: Г-н Порожанов, понеже до момента говорим за необходимост от наддоговаряне, за необходимост от промени в програмата, ето и мярката за агроекология, която споменахте преди малко. Тази мярка съвсем доскоро се смяташе като загубена на практика, нямаше никакъв интерес от земеделците да кандидатстват по нея и изведнъж говорим за един много активен интерес да я докараме дотам парите да не стигнат. Всичко това научаваме ли го този урок, който ще ни помогне при следващия период на плащане да не правим такива резки движения, да сме си дали представа какви са възможностите на българското земеделие и какво трябва да поискаме, за да ни се даде така, че да не рискуваме пари.
Румен Порожанов: Абсолютно сте права. Ние сме с ясното съзнание, че в новия програмен период България ще влезе вече с натрупан опит, дори ако щете по детайли и дребни казуси, които ние сме ги учили в момента. Самото усвояване на новия програмен период по първи стълб, който е вече много по-разчупен, много по-различен, както и по втори стълб – програмата за развитие на селските райони, България ще влезе в движение. Разбира се, отпуснат е преходен регламент за това, че ще има отлагане с една година и по двата стълба, което означава, че ние ще продължим да плащаме по първи стълб по начина, по който плащаме в момента, директните плащания на площ.
Репортер: Което е добре за земеделците, защото те бяха изпаднали в един момент в шок дали няма да се наложи да се учат тепърва на разни нови неща.
Румен Порожанов: Донякъде е добре, но шестте направления, по които ще трябва да се стъпи по тях, в шестте направления, в които се разделя първи стълб, ние ще трябва да ги въведем. И аз смятам, че разплащателната агенция няма да има никакъв проблем при въвеждането на чисто техническото обработване на първи стълб. Втори стълб – много е важно България да внесе навреме програмата си за развитие на селските райони за новия програмен период. Така че преходният регламент предвижда опцията държавата да може от 2014-а да започне да работи, така че именно по мерки, които тя ще заложи в програмата и е убедена, че тя ще може да изпълнява. Така че няма да има спиране в рамките на изпълнението.
Репортер: Да се оказваме изненадани, че сме договорили едни пари, които никой не иска, а пък има мерки, по които всички искат да кандидатстват, обаче парите не стигат.
Румен Порожанов: Това е така, разбира се, а и определени критерии и индикатори, на които трябва всяка мярка да отговаря. Така че не можем да насочим парите само там, където има пазарен интерес. Разбира се, връщам се на вашия първи въпрос, не е някаква тайна, тук не търсим кусури, но самата програма започна с две години по-късно. Започвайки по-късно, в началото бяха оперирани и администрирани най-леките мерки, покупката на техника, прехвърлените средства към директните плащания. Така че същинската част на програмите, същинският опит той се натрупа реално през последните две или три години. Така че България няма да има проблем по прилагането на общата селскостопанска политика в новия програмен период.
Репортер: Кои мерки предстои да се отварят сега и да има прием по тях?
Румен Порожанов: В момента, веднага след Великден ще отворим 311 и 312, свързана със селски туризъм, с дребен бизнес в общините. Тук няма да отваряме за фотоволтаици, каквито предвиждаше наредбата, тук няма да отваряме прием за фотоволтаици, ще има само прием, както и споменах, за 90 и респективно 50 милиона по 312. След това ще отворим и 121 и в юни месец респективно 321, 322 – това са двете за публични инвестиции в общинска инфраструктура, разбира се, и 311, където има туристически и най-различни дейности в общините. Така че те са изтеглени малко по-назад и са свързани, както и 123, разбира се, с това, че за нас са важни резултатите от 9-та нотификация, така че да приключим 9-та нотификация. Бих искал тук да спомена, за да затворим може би темата по програмата за развитие на селските райони, приключихме с приема по 121 мярка, вече да договорени към 680 проекта на обща стойност близо 200 милиона лева. С 9-та нотификация, в която имаме прехвърлени средства по 123 мярка за преработка на земеделска продукция и с предварителния бюджет, който имаме, и икономиите, които се реализират именно от отказали се проекти, от редукция по проекти, ще имаме един бюджет от 80 милиона евро при около малко над 90 заявки за проекти. Така че наведнъж ще договорим абсолютно всички по 123-а в този бюджет от 80 милиона евро и се надявам това да стане до края на месеца.
Репортер: Затваряме темата програма за селските райони, защото и времето ни напредва, другите плащания, които чакат земеделците отвъд програмата за селските райони.
Румен Порожанов: Както знаете с плащанията в сектора „Животновъдство”, а именно овцевъдство, краве и билововъдство ние приключихме в месец януари, имаме частични доплащания. Тютюнопроизводителите получиха средствата си в началото на месеца – близо 72 млн. лв. Стартираха плащанията за плодове и зеленчуци на 385 производителя, около 51 стоят от гледна точка на уточняване на протоколите и данните с Българската агенция по безопасност на храните. В момента тече този процес, предполагам до седмица ще ги затворим и тях. И това, което предстои е вече – приключи приемът за подпомагане на хуманното отношение към птицевъдството и свиневъдството. Това са две мерки, които бяха нотифицирани от Министерство на земеделието в края на миналата година, приключи приемът, той вече е обработен. На заседание на УС, надявам се, в края на седмицата да одобрим ставките спрямо бюджета и спрямо заявките. Така че в другата седмица ще поканим всички спрямо ставките и заявките да си подпишат договорите. И се надявам до 26, 29 и 30-ти да стартираме плащанията именно и към тези два сектора. Тъй като и за тях е много важно в момента да могат да се запасят с фураж на приемливи цени. Тъй като в момента цените на фуража са приемливи, от гледна точка на това, което беше преди няколко месеца и може би това, което би се появило, спекулативно или не, при жътвата.
Репортер: Понеже пропуснах да ви попитам, а е много важно и хората чакат тази информация – плащанията за застъпените площи?
Румен Порожанов: В момента ги обработваме, това са жалбите за застъпени площи. Това е остатъчният бюджет от 80 млн. евро, както и доплащане на ставката над 25 и 63 ст., която е платена в момента. Не края на тази седмица, другата седмица тези до 80 млн. лв. ще бъдат наредени към земеделските производители.
Водещ: Благодаря ви за гостуването. Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.