Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Румен Порожанов: Ще платим 1,5 млрд. лв. в следващите 2 месеца

 

- Г-н Порожанов, колко пари ще получат стопаните до края на годината, на 15-и октомври изтича срокът за подаване на заявки за плащане?

 

- Да, предстоят ни значителни плащания до края на годината. Най-големите са по приключващата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. От 1 септември до днес сме разплатили близо 170 млн. лв. по абсолютно всички мерки и проекти. Очакваме да бъдат обработени още над 2100 заявки по ПРСР на стойност около 1 млрд. лв. В момента 800 от тях вече са подадени.

Останалите 1300 проекта активно се входират в нашите регионални разплащателни агенции. Срокът за това е 15 октомври. Той неслучайно беше удължен с 1 месец, за да се даде възможност да бъдат завършени по-пълноценно и качествено проектите.

Тъй като вероятно ще има голямо струпване, в последния момент, на много желаещи да входират документи, ще създадем организация. Всеки, който дойде да подаде заявка за плащане и е невъзможно да бъде обработен веднага, ще му се определи час в следващите дни. Или на 15 октомври ние "ще спрем часовника".

В седмицата от 19 до 23 октомври ще разплатим и 70% авансово по всички схеми за обвързано производство в животновъдството. Това са около 90 млн. лв.

Другите 30% ще ги заплатим през декември. Успоредно с това ще бъде платена 100% и преходната национална помощ, която е в секторите "овце и кози". Ставката ще бъде между 38 и 41 лв. на глава животно. Или бюджетът е за още 40 млн. лв. Така животновъдите ще получат 130 млн. лв. сега плюс още между 50 и 60 млн. лв. през декември. За тогава залагаме и остатъчния бюджет по държавните помощи и националните доплащания за говедовъдството, които са около 20 млн. лв. Така само в рамките на 2015 г. фонд "Земеделие" плаща над 3 млрд. лв.

Тук, разбира се, са и директните плащания, преразпределителните, държавните помощи по абсолютно всички схеми.

 

 

 

- Получава се, че ще плащате със скорост от 20 млн. лв. на ден до края на годината.

 

- Да. Трябва да добавим, че имаме и плащания по втора ос, свързани с приключването на мярка 214 - "Агроекология". Те са тип директни плащания и със съфинансирането са между 130 и 140 млн. евро. И те ще бъдат платени през декември. С други думи в следващите 2 месеца ще платим около 1,5 млрд. лв. Това е един огромен ресурс. Работим в изключително добро взаимодействие с министерството на финансите. Те ни осигуриха всички допълнителни лимити, които бюджетно не бяха планирани.

 

 

 

- Какво показва изпълнението на общинските проекти, колко са забавени и средствата за тях ще бъдат загубени?

 

- Използвахме възможностите да се прехвърлят средства между осите и мерките, което направихме в последната нотификация. В общинските мерки имахме недостиг от около 90 млн. евро. Към тях насочихме икономисания ресурс от ос 3 и ос 4 - "Техническа помощ", плюс частично прехвърляне на малко над 30 млн. евро от първа ос. И при разчет на изпълнение около 85% на общинските мерки, ние сме заложили обезпечаване на бюджета.

Казвам 85%, защото има проекти, които няма да се реализират. Освен това досега имаме намаление от 3,75% на плащанията спрямо заявените суми

А и някои общини ще входират частично плащане, ще направят обособяване.

 

 

 

- По ОП "Околна среда" се прави т.нар. фазиране на закъснелите проекти. Тук възможно ли е?

 

- Да, там фазират проекти, но имат опцията да си ги продължат в новия период. А ние нямаме такава. Тук ще имаме нещо като фазиране, но по-скоро е редуциране на проекти.

 

 

 

- Каква ще бъде усвояемостта на средствата от ПРСР 2007-2013 г.?

 

- На базата на анализ и преразпределението на ресурсите, неусвоените средства по програмата се минимизираха. Разбира се, винаги по една мярка ще имаме или малко неизпълнение, или малко преизпълнение, никога не можем да занулим всичко спрямо бюджета. Затова и в рамките на неизпълнението ще имаме частична загуба на средства, която обаче можем да минимизираме до 20-30 млн. евро

Всичко зависи от фактическото разглеждане при плащането. Оптимист съм, създали сме административен и организационен капацитет да обработим всяка една заявка за плащане.

Никога изпълнението не може да е 100%, но след време ще можем да се похвалим, че програмата е усвоена над 90%. Знаете и че до момента имаме близо 130 млн. евро, с които се намаляваше бюджетът на ПРСР в три от финансовите години. Смятам, че едно изпълнение от над 90% за нова страна членка с първи програмен период ще бъде добро постижение.

 

 

 

- Стана ясно, че по извънредния прием по мярка 121 ще бъдат контрактувани проекти за 150% от наличните 50 млн. евро. Как обаче стопаните могат да си направят сметка дали техният проект ще получи субсидия, или ще остане в наддоговореното?

 

- Всеки един от стопаните знае точките, които получава по мярка 121. В момента сме раздали проектите за разглеждане за 150% от заявения бюджет. Или това са 75 на сто от всички входирани заявки.

Вече одобрихме първите 230 договора, в момента подписваме договорите. Утре (в сряда - б.р.) имаме следваща комисия, която ще разгледа нов пакет. Или основната част от договорите, в рамките на бюджета от 50 млн. евро, ще договорим някъде до 20 октомври.

Обявихме и че политиката при оценяване на проектите ще бъде рестриктивна. Референтните цени, които сме заложили за техника, са именно такива.

Това също освобождава ресурс за договаряне на по-голям брой проекти

И смятаме, че е абсолютно правилно и обосновано от гледна точка на свръхинтереса, който има в момента, а такъв ще има и за в бъдеще по ПРСР.

Така, като приключат заявките по мярка 121, ще знаем окончателната икономия, която ще получим. И ще преценим дали не можем да добавим 5-10 млн. евро към бюджета.

 

 

 

- Не трябва ли за това нова нотификация от ЕК?

 

- Не. Това е в рамките на бюджета, който имаме, и ще бъде от икономия на неподадените заявки. Така че аз лично предвиждам да договорим почти всички проекти с изключение на тези с нула точки. И очаквам заявките, които ще дойдат за плащане, да бъдат бързи от гледна точка на една ритмична реализация на проектите. Мярка 121 създаде доста административна тежест, но смятам, че колегите се справиха много добре.

Така че бюджетът няма да бъде наддоговарян под условие. Обмисляхме го, но това създава една несигурност при бенефициента дали трябва да направи инвестицията на собствен риск.

 

 

 

 

- Какви са най-важните поуки от стария програмен период?

 

- Урок №1 е синхронизиране на българското законодателство там, където трябва, с европейските наредби. И най-голямата тема е ЗОП

Ние трябва да променим критериите за провеждането на обществените поръчки, така че да има обективност, не само в цената. И да не става като досега, те са допустими и законосъобразни, но ни създават проблеми при одити от ЕК, защото има предпоставки за субективизъм.

Това не се харесва от ЕК, а нехаресването от тях означава санкции.

 

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2