Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

От земеделие ще се печели все повече

Ще успеем ли да усвоим парите за земеделие, или ще изгубим милиони от Брюксел, какво да очакваме след 2014 г. и могат ли евросубсидиите да намалят цените на храните, попитахме шефа на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов.
 
Г-н Порожанов, приключиха голяма част от приемите по Програмата за развитие на селските райони. Имаше ли интерес от страна на бизнеса?
 
Интересът към новите приеми по Програмата за развитие на селските райони през тази година е изключителен. Общините имаха много голяма готовност за представяне на проекти по двете мерки. По същия начин беше и по мярката за преработка на селскостопанска продукция, в която имаме предпоследен прием преди анализа за наддоговориране. При нея имаме надхвърляне четири пъти на бюджета на приема. Успоредно с това приключи и големият прием по мярка 121 за модернизиране на стопанствата. Той е за около 200 млн. лв., като имаме над 700 входирани проекта. Всички те ще бъдат бюджетирани на 100%. Близо 270 млн. лв. пък са парите, които бяха прехвърлени за финансиране на над 250 проекта на общините, като съвместно с МЗХ работим активно техният брой да нарасне. Искам да отбележа и че Разплащателната агенция работи много стегнато, бързо и насърчава бенефициентите да усвояват европейски средства.
 
Ще успеете ли да намалите сумата от близо 400 млн. евро от Брюксел, за която беше обявено, че вероятно ще загубим?
 
Сумата, която се появи в доклад на Еврокомисията, е много индикативна и в много ранен етап. Тя ще бъде минимизирана. Нашият стремеж е да бъде около нулата. Именно затова ускорено ще бъдат разгледани и общинските мерки. Успоредно с това работим активно и с абсолютно всички бенефициенти по отношение на получаване на междинни и окончателни плащания. Другото, което е свързано с това - срокът за договаряне на бюджета по 112 мярка за млади фермери, е до края на октомври. Половината от средствата по тази мярка се получават в рамките на първото плащане. Така ще бъдат усвоени между 17 и 18 млн. евро. Голяма е борбата за всяко евро. Към момента имаме договорени около 62% от програмата, а усвоените пари са 41 на сто. Тоест ресурсът, който е в оборот между договорени и усвоени, е над 750 млн. евро субсидии по договорите, само с компонент Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Една от мерките за запазване на парите от Брюксел беше създаването на Гаранционен фонд, който така и не е заработил.
 
Гаранционният фонд за съжаление се забави. В момента е открита обществената поръчка за банките, които ще работят с него. Той ще заработи от ноември и ще осигурява до 80% от изискуемите гаранции пред банковите институции.
 
Колко пари са договорени от началото на годината досега?
 
Публичният ресурс е 401 млн. евро, 325 млн. евро от тях са от Евросъюза. Истината е, че очакваме именно поради големите общински мерки и 123 мярка тази сума да нарасне с повече от 300 млн. евро до края на годината. Целият ресурс на фонда е съсредоточен в изпълнението на този ангажимент и ние много добре осъзнаваме отговорностите, които носим.
 
Ще успеете ли да платите по-рано парите за единица площ и глава животно?
 
От 16 октомври до края на януари ще изплащаме парите за сектор животновъдство, които са в много неблагоприятни условия заради сушата. Това намали възможностите за паша и за осигуряването на фураж. От друга страна, поскъпването на суровините постави сектора в трудна ситуация от гледна точка на запасяване с фуражи за зимния период. Затова ще започнем максимално бързо плащанията и те ще достигнат тавана на възможностите, които дават нотификациите за подпомагане на сектора. Ресурсът, който сме предвидили за плащания в животновъдството, ще е в размер до 98 млн. лв. с национални средства и около 40 млн. лв. от гаранционния фонд. Започваме от плащанията на глава добитък, като за овце и кози ще даваме не 27, а 41 лв. на глава, или общо около 32 млн. лв. За говеда ще се разпределят около 62 млн. лв., като ставката за глава ще се доближи до 200 лв., а за биволи - 330-350 лв. През декември ще започнем плащанията за площ в необлагодетелстваните райони, Натура и агроекологични плащания. Хубавото е, че интересът към тези мерки вече е двойно по-голям. Миналата година разплатихме около 65 млн. лв., а очакваните плащания към тази година ще са в размер на 130-140 млн. лв. Остава и големият ресурс, свързан с директните плащания, чийто общ размер за тази стопанска година е до 500 млн. евро. Плащането на декар ще е 26,40 лв. Плащанията ще се извършат след 1 януари 2013, като стремежът на фонда е да ги обработи до края на януари.
 
Смятате ли, че увеличените субсидии за животновъдството могат да доведат до намаление на скока на цените на месо и мляко?
 
Трудно е да се направи пряка аналогия между цените на пазара и подпомагането на земеделския сектор. Практиката показва, че пазарните механизми са много по-силни при определяне на ценообразуването.
 
Осигурихте доста храни за най-бедните по програма "Благотворителност". Ще има ли повече пари за нея следващата година?
 
Общо по 69 кг храни ще получат хората, които имат право на тази помощ. Първият транш от продуктите беше раздаден до 2 октомври, а вторият започва от 24 октомври и ще продължи един месец. Продуктите ще се получават отново от пунктовете на БЧК. Благодарение на договорите, които сключихме по Закона за обществените поръчки, храните са с между 5 и 6 млн. лв. по-евтини спрямо пазарните цени. Колегите положиха неимоверни усилия, докато има европейски страни, като Чехия и Словакия например, които просто се отказаха от тази програма заради кратките срокове и тежките процедури за договаряне.
 
Ще успеем ли да се подготвим за новите правила, по които ще се отпускат европарите след 2014 г.?
 
Новият програмен период е много важен. Разбира се, дебатът на ниво Брюксел все още е отворен. Директните плащания ще се разпределят по една доста по-сложна схема. Таванът на ресурса за тези плащания ще бъде достигнат през 2016 г. и ще е в размер на 815 млн. евро. Ще трябва да го разпределим в шест поднаправления - базово плащане поне 40%. Новият момент ще са поне 30 на сто "зелени" плащания. Малките фермери ще получават много облекчено парите си, ще има плащания за райони с ограничения и схемите, обвързани с производството. Последните са плащания, които ще можем да извършваме към сектор животновъдство, растениевъдство и други. Към момента за тях са предвидени 10% от финансовия пакет. Ние ще искаме той да е доста по-голям, защото вече ще бъдат намалени възможностите за плащане с национални ресурси след 2016 г. Хубавото е, че Програмата за развитие на селските райони ще бъде запазена и ще е доста по-мобилна и с възможности за по-леко управление спрямо това, което е в момента.
 
Това означава ли, че кандидатстването и получаването на пари ще е по-лесно?
 
Би следвало да е така. Опитът, който натрупахме, е безценен и в следващия програмен период ще сме много по-добре. Пакетът, който е за сектор земеделие, ще бъде около 5,4 млрд. евро по първи стълб и 2,3-2,6 млрд. по ПРСР. Така че средствата за земеделие за България за следващия програмен период ще са поне 7,5 млрд. евро. Схемите за плащания по 1-ви стълб, финансирани от гаранционния фонд, обаче ще са доста сложни и не изключва отлагане с една година на началото на новия програмен период, тъй като и другите страни членки са доста притеснени от новите правила. Ще има регистрация и право на плащане. Всеки фермер ще може да търгува това право във времето. Разбира се, правото на плащане е обвързано и с това той да е бил регистриран не по-късно от 2011 г. като страната ни ще има и ресурс от 3%, който да дава на нови фермери. За нас е важно, когато излезе европейският регламент (надяваме се това да стане в средата на следващата година), максимално бързо да адаптираме Разплащателната агенция, за да работи пълноценно и по първи стълб, и по Програмата за развитие на селските райони.
 
Фиксирането на 2011 г. като време, в което трябва да е регистриран фермерът, не е ли ограничаване на правото на инициатива в сектор земеделие?
 
Въпрос на гледна точка. Но това е изискване на Европейската комисия, за да няма фермери, които се присъединяват към този бизнес само заради големите субсидии. Това се случва в България и неслучайно у нас вече върви процесът на изкупуване на агробизнес. Изкупуват се фирми, които са били регистрирани като земеделски производители. Не е тайна, че в момента има бум в земеделския сектор. Това, че и тази година само директните плащания са с бюджет 500 млн. евро и ще достигнат 815 млн. евро през 2016 г., подпомага сектора за по-добри доходи, независимо от това какво се отглежда. Затова и свободните капитали, поради недостатъчно активния инвестиционен климат в страната, се насочват именно в сектора земеделие. Неслучайно се увеличават и цените на земята. А за желаещите да се занимават с този сектор, които не са били регистрирани преди 2011 г., единственият начин да се възползват в бъдещ период от субсидии е да купят дадена земеделска фирма с всичките й активи и тежести. Ако няма много сериозни климатични проблеми, земеделският бизнес ще бъде много печеливш в бъдеще.
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2