Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Сектор „Рибарство“ получи подкрепа от близо 1,7 млн. лева по ПМДР 2014 – 2020

    ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 1,7 млн. лв. (1 697 663 лв.) за реализирането на осем проекта по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014 – 2020). Две от изпълняваните инвестиции са на публичните бенефициери – общините Несебър и Аксаково. Други пет проекта са на рибопроизводители, които получават финансиране за преодоляване на икономическите щети, настъпили в резултат от COVID-19. Последната инвестиция е на бенефициер със сключен договор по Програмата за закупуване на ново техническо оборудване за производство на шаран.
    Община Несебър получава 1 467 608 лв. по мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър". Проектът предвижда оптимизиране капацитета на съществуващото пристанище. Финансовата подкрепа ще подобри условията за улов, разтоварване и продажбата на риба на място. Инвестицията ще създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораб, като по този начин ще се осигурят адекватни условия за риболовна дейност.
      Втората община, която получава плащане от 84 953 лв. по ПМДР 2014 – 2020, е Аксаково. Тя е бенефициер по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“. Проектът цели подобряване средата на живот на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. С финансовата помощ от ЕС ще бъде обновена техническата инфраструктура, ще се повиши и капацитета за развитие на морски, природен и културен потенциал на територията на общината. В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт на сградата на кметството в с. Кичево, община Аксаково. Предвидено е част от помещенията да бъдат превърнати в информационно-образователен център. В рамките на 12 месеца в Центъра ще се провеждат обучителни курсове и ще се дават знания за водното богатство в района, както и по Европейска стратегия „Син растеж“.
      ДФ „Земеделие“ изплати 102 152 лв. по пет проекта на бенефициери по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от ПМДР 2014 – 2020г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.
    Последният проект, който получи подкрепа от 42 950 лв., е на бенефициер с договор по мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – Сектор „Малки проекти“ по ПМДР 2014 – 2020. Безвъзмездната помощ се отпуска за оборудване на моторно превозно средство за превоз на шаран, произведен в садково-аквакултурното стопанство, което се намира в акваторията на язовир Клисурица, общ. Монтана. Стопанството се състои от осем садки, в две от които се отглежда зарибителен материал от шаран. С финансовата помощ по ЕС рибната ферма ще подобри своята конкурентоспособност, а потребителите ще получават прясна риба .


              2 декември 2021 г.                                     ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1