Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и в обработваемите земи в страната

    До 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и на обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни. Със Заповед № РД09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков се ограничава косенето на трева, машинното почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти. Причината е, че при тези дейности досегът на селскостопанската техника с камъни може да предизвика искри, които да доведат до възникване на пожар.

   Предвид ограниченията, от 5 до 20 август, земеделските стопани ще бъдат освободени от задължението да поддържат постоянно затревените площи и обработваемите земи.

    ДФ „Земеделие“ напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират както по българското законодателство, така и по европейските Регламенти.

    И тази година екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ проверяват всички сигнали за запалени земеделски земи, които се подават към институцията. Сигналите постъпват основно от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани. Местоположението на пожарите се локализира с GPS и се извършва измерване на засегнатите пощи.

   За настоящата година, с цел своевременното информиране на земеделските стопани, е разработена публична справка в Системата за електронно управление (СЕУ) на ДФЗ, която пресича измерените опожарени площи и заявените такива за дадената кампания. Справката показва УРН и номер на парцел за текущата кампания, попаднал в опожареният полигон.

    При всяко качване на нов опожарен полигон, справката се актуализира автоматично и така кандидатите ще имат актуална информацията, дали и колко техни парцели попадат в слоя "пожари".

    Справката може да бъде видяна на сайта на ДФЗ - "Система за електронни услуги" - секция "публични справки-опожарени земеделски площи: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8170:::NO:8170::

 

                 6 август 2021 г.                                 ДФ „Земеделие” - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4