Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие“ преведе 200 000 лв. по Програма морско дело и рибарство 2014-2020 г.

            Част от средствата са за обновяване на старинния Несебър

 

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 200 000 лв. на четирима бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020 г.). Две от плащанията получават Местните инициативни рибарска групи (МИРГ) „Несебър-Месемврия“ и „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ в изпълнение на техните стратегии за развитие. Стратегиите имат за цел да подпомогнат конкурентоспособното развитие на рибарските области при оптимално използване на местните ресурси. Основните приоритети, заложени в стратегиите, са насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, както и създаването на работни места в рибарските райони.

    МИРГ „Несебър – Месемврия” получи окончателно плащане, в размер на близо 90 хил. лв. (89 801 лв.), за изпълнението на проект по мярка 3.2 „Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.  Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е над 202 хил. лв. Средствата са вложени в реконструкцията и обновяването на рибарския район, разположен в старинната част на Несебър. Той представлява пореден етап от реставрацията на „Трасе на културно-туристически маршрут „Духовен път“ по улиците „Ахелой“, „Хемус“, „Тервел“ и  „Месемврия“. Архитектурната концепция за тези трасета е пряко свързана с общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и културното наследство в стария град. Пешеходните зони там са оформени с настилки от периода на Възраждането – асфалтът е подменен с паваж, а бетоновите плочи по тротоарите са заменени с настилка от камък. С изпълнението на проекта се поставя акцент върху опазването и популяризирането на природното, културно и историческо наследство, както и на занаятчийските традиции в региона.

     Второто плащане, в размер на близо 30,5 хил. лв. (30 477 лв.), получава МИРГ „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за финансиране на текущите разходи на групата за второто тримесечие на 2021 г. Средствата са договорени по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

   ДФ „Земеделие“ изплати 42 950 лв. на бенефициер по мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – Сектор „Малки проекти“. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за оборудване на моторно превозно средство за превоз на жива риба. Инвестицията ще улесни доставките на дъгова пъстърва от рибното стопанство, което се намира в язовир Гостилица, до крайните потребители. Садково-аквакултурно стопанство произвежда 64 тона риба годишно. Новото оборудване ще улесни и превозването на зарибителен материал в рибната ферма.

 

   Последното плащане, в размер на 36 327 лв., е преведено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Институцията е бенефициер по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на програмата. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за закупуване на защитна екипировка за служителите при инспекции в морето. Тя ще намали риска от злополуки от една страна, а от друга – ще допринесе за извършване на допълнителни проверки на корабите за намаляване на нерегламентирания улов на риба.

 

 

 

     

         6 октомври 2021 г.                                       ДФ „Земеделие“ - РА

 

 

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4