Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020“

  ДФ „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:

   - Основни стъпки за изпълнение на договорите;

   - Изменения в договорите;

   - Спазване на условията на договора;

   - Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;

   - Комуникация със съответните институции;

   - Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;

  - Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;

   - Установяване на нередности.

  Ръководството ще бъде изпратено по e-mail на бенефициентите, с действащи договори в ИСУН 2020, по ПРСР 2014 – 2020 г. То е част от предприетите мерки за подобряване на дейността на фонда чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата по Програмата за развитие на селските райони. Ръководството е публикувано на dfz.bg, както и на eufunds.bg

 

              30 юни 2021 г.                                       ДФ „Земеделие” - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4