Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Над 2,3 млн. лева са изплатени по проекти от ПМДР 2014 – 2020

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 2,3 млн. лв. (2 325 323 лв.) на 16 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014 – 2020).
     Най-голямото плащане от тях в размер на 1 269 474 лв., получава община Поморие за проект по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изпълнението на втория етап от реконструкцията и модернизацията на рибарското пристанище в морския град. Инвестициите са за изграждане, модернизация и разширяване на пристанището, преработка и съхранение на отпадъците и осигуряване на над 10 корабни места за риболовни кораби над 18 м.
   Община Белослав получава 224 751 лв. за изпълнение на проект по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Стратегия за ВОМР на „Местна инициативна рибарска група Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за облагородяването на обществената зона и изграждане на общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, лед и риболовен инвентар в гр. Белослав.
    Община Бяла е финансирана с 59 337 лв. за реализацията на проект по мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Със средствата ще бъде изграден парк в град Бяла и детски площадки в селата Дюлино, Горица и Господиново. Голяма част от елементите в парка и площадките са с морска тематика като игри - морски шах, клатушка с форма на риба, съоръжение с форма на корабче.       274 345 лв. са преведени на община Шабла за изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария. Общината е бенефициер по мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.
    6 778 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Средствата са за закупуване на оборудване, което ще осигури безопасни условията на труд на плавателните съдове на кандидата.
    ДФЗ изплати общо и 214 038 лв. безвъзмездна финансова помощ на пет Местни инициативни рибарски групи (МИРГ): МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“, МИРГ „Пазарджик“, МИРГ "Шабла – Каварна – Балчик“, МИРГ „Самоков“ и МИРГ „Поморие“. Финансовата подкрепа се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за трето тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от ПМДР 2014 – 2020. Чрез Стратегиите си за развитие Местните рибарски групи подпомагат конкурентоспособното развитие на рибарските области.
     276 600 лв. получават шест проекта на бенефициери по процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.           9 декември 2021 г.                                         ДФ „Земеделие“ – РА

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4