Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Компенсират пчеларите с 3 млн. лв. за сушата през 2020 г.

     Пчеларите ще бъдат обезщетени с 3 млн. лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Финансовият ресурс беше утвърден на проведеното редовно заседание на УС на ДФ „Земеделие“.

    Държавната помощ, която действа в България от 2015 г., беше пренотифицирана от ЕК в началото на юли тази година по предложение на МЗХГ. С промяната беше разширен нейният обхват, като към неблагоприятните събития беше добавена и тежката суша. Схемата ще се прилага у нас до 31 декември 2022 г. включително.

    Държавната помощ е с индикативен бюджет от 10 млн. лева. Финансовата подкрепа по нея се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от горещото и сухо лято през 2020 г.

     Размерът на щетите ще се установява по места след издадени от ветеринарните власти протоколи. На основание на удостоверените случаи, ще бъде изготвен регистър на регистрирани по Наредба № 3/1999 г. земеделски стопани, които имат загинали пчелни семейства, в следствие на засушаването през миналата година.

    Индивидуалната ставка за помощта ще бъде определена след приключване на кандидатстването и след като БАБХ изготви обобщения регистър за унищожените пчелни семейства.

    Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗХГ и БАБХ да изготвят указания за предоставяне на помощта.

 

                 27 юли 2021 г.                                             ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4