Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Разплащателната агенция изплати 320 хил. лв. за инвестиции в рибарския сектор

   ДФ „Земеделие“ преведе 320 хил. лв. (319 340 лв.) безвъзмездна финансова помощ на девет местни инициативни рибарски групи в изпълнение на стратегиите им за развитие. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

   Чрез стратегиите си за развитие Местните инициативни рибарски групи подпомагат изпълнението на основните приоритети на ПМДР 2014-2020 г. Целта е да се повиши конкурентоспособността на рибарските области посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура. Териториалното развитие се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.

   Финансова подкрепа по ПМДР 2014-2020 г. получиха:

     • МИРГ - Варна - район Аспарухово-Белослав-Аксаково

     • МИРГ - Пазарджик

     • МИРГ - Несебър-Месемврия

     • МИРГ - Шабла-Каварна-Балчик

     • МИРГ - Български черноморски сговор: "Бяла-Долни чифлик -Аврен"

     • МИРГ - Поморие

     • МИРГ - Бургас-Камено

     • МИРГ - Високи Западни Родопи: "Батак-Девин-Доспат"

     • МИРГ - Самоков 

 

                       12 юли 2021 г.                       ДФ „Земеделие” - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

205 376 003 лв

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5