Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие“ изплати над 385 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

    ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 385 хил. лв. (385 058 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. Разплатени са 339 464 лв. по единайесет проекта на бенефициери по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от ПМДР 2014 – 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.
   Други 45 594 лв. получава Сдружение „Български червен кръст“ по Процедура BG14MFOP001-4.057 на МИРГ Самоков - „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“. Подпомагането е предназначено за закупуване на моторна шейна, влечка и допълнителна спирачка за издирване, оказване на първа помощ и спасяване на жителите и туристите в Рила планина на територията на община Самоков.
                   

                       15 декември 2021 г.                           ДФ „Земеделие“ – РА

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4