Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФЗ преведе близо 49 хил. лева на рибно стопанство за соларни панели по ПМДР 2014-2020 г.

    Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 49 хил. лева (48 840 лв.) на бенефициер по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020) по мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите”. Инвестицията е в сектор „Малки проекти“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за доставка и инсталиране на соларни панели (системи за добив на слънчева топлинна енергия) в рибно стопанство, в което се отглежда африкански сом.

    Оптимална температура на водата за отглеждане на африканския сом, през целия му жизнен цикъл, е около 25°-26° С. В отделни етапи на репродуктивното производство на сладководната риба водата трябва да е над 28° С. Технологиите за затопляне на вода от слънцето са не само рационални, високоефективни и икономични алтернативи, но и допринасят за опазване на околната среда.

     Инвестицията ще оптимизира досега действащата отоплителна система в рибното стопанство, което до скоро е използвало твърдо гориво за осигуряване на топлина за водата. Соларните конструкции ще намалят значително енергийните разходи, ще повишат конкурентоспособността на дружеството и ще подобрят условията на труд в него.

 

                31 август 2021 г.                                 ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.