Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Борис Михайлов връчи първите договори за преработка в горския сектор по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020

   Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа първите договори по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

     „Разплащателната агенция вече работи на пълни обороти, прозрачно, прецизно и честно. Очаквам обаче и Вашето отношение към нас да е основано на коректност и почтеност, за да си бъдем взаимно полезни“, каза Михайлов.

   „Връчвам нови 15 договора по три подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с обща стойност на инвестициите от 17 млн. лв. и субсидия от над 8,5 млн. лв. Сред тях са и първите три проекта по горската подмярка 8.6, които чакаха да бъдат подписани цели три години. Безвъзмездната финансова помощ за тях е на стойност от близо 864 000 лв.“, каза Михайлов. Той припомни, че приемът по процедурата е проведен от 27 април до 31 юли 2018 г.

   Изпълнителният директор на Разплащателната агенция връчи още 12 договора по ПРСР 2014-2020 г. Шест от тях, с финансова помощ от 5,7 млн. лв., са по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Още шест проекта, със субсидия от над 2,115 млн. лв., бяха подписани по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

   „Наясно съм, че фонд „Земеделие“ е в дълг към всички бенефициенти, които дълго време очакват да получат „зелена светлина“ за реализация на своите инвестиции“, заяви Михайлов. Той подчерта, че институцията е отворена за всички, които имат желание да развиват не само своя бизнес, но и селското стопанство в България, да създават продукция с добавена стойност и нови работни места.

На церемонията по подписване на договорите по ПРСР 2014-2020 г. присъства и ресорният заместник - изпълнителен директор на ДФЗ Боряна Алексова.

          15 юли 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4