Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Борис Михайлов връчи първите договори за преработка в горския сектор по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020

   Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа първите договори по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

     „Разплащателната агенция вече работи на пълни обороти, прозрачно, прецизно и честно. Очаквам обаче и Вашето отношение към нас да е основано на коректност и почтеност, за да си бъдем взаимно полезни“, каза Михайлов.

   „Връчвам нови 15 договора по три подмерки от ПРСР 2014-2020 г. с обща стойност на инвестициите от 17 млн. лв. и субсидия от над 8,5 млн. лв. Сред тях са и първите три проекта по горската подмярка 8.6, които чакаха да бъдат подписани цели три години. Безвъзмездната финансова помощ за тях е на стойност от близо 864 000 лв.“, каза Михайлов. Той припомни, че приемът по процедурата е проведен от 27 април до 31 юли 2018 г.

   Изпълнителният директор на Разплащателната агенция връчи още 12 договора по ПРСР 2014-2020 г. Шест от тях, с финансова помощ от 5,7 млн. лв., са по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Още шест проекта, със субсидия от над 2,115 млн. лв., бяха подписани по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

   „Наясно съм, че фонд „Земеделие“ е в дълг към всички бенефициенти, които дълго време очакват да получат „зелена светлина“ за реализация на своите инвестиции“, заяви Михайлов. Той подчерта, че институцията е отворена за всички, които имат желание да развиват не само своя бизнес, но и селското стопанство в България, да създават продукция с добавена стойност и нови работни места.

На церемонията по подписване на договорите по ПРСР 2014-2020 г. присъства и ресорният заместник - изпълнителен директор на ДФЗ Боряна Алексова.

          15 юли 2021 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 август 2021 г.
Започва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.
20 август 2021 г.
Приключва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.