Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

1722 заявления са подадени по извънредната помощ в размер на 62,2 млн. лв. заради войната в Украйна

Определени са ставките за помощта

   1722 заявления са подадени в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ –РА) в периода на приема 29.07. – 17.08.2022 г. за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна.

   76 са подадените заявления за сектор „Свиневъдство“ за свине майки и прасета за угояване;

   264 - за сектор „Птицевъдство“ за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

  695 - за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

  696 - за оранжерийно производство на зеленчуци

  В 9 заявления има повече от един сектор.

  Със заповед на министъра на земеделието са определени ставките, при които ще бъдат разпределени 62,2 млн. лв. (62 259 820 лв.) по извънредната финансова помощ. За земеделските производители, отглеждащи оранжерийни зеленчуци в отопляеми оранжерии, е определена ставка в размер на 17 365,47 лв. на хектар, а за неотопляеми оранжерии – 3 571,72 лв. на хектар. За фермерите, отглеждащи свине майки, е утвърдена помощ от 72,84 лв./ЖЕ, за стопаните, отглеждащи прасета за угояване – 66,82 лв./ЖЕ. Разпределението на ставките в помощ на птицевъдния сектор за животинска единица е следното: за кокошки носачки – 119,10 лв./ЖЕ, 22,30 лв./ЖЕ за бройлери, за родители – 244,50 лв./ЖЕ, за пуйки – 41,30 лв./ЖЕ и за патици – 36,79 лв./ЖЕ. За производители, отглеждащи винено грозде, е утвърдена ставка в размер на 373,53 лв. на хектар.

  До 30 септември 2022 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място.

  При наличие на остатък от бюджета той ще се преразпредели пропорционално между одобрените заявители в рамките на бюджетите по сектори. Помощта ще се изплаща за животински единици от съответната категория животни, както и за хектар с винено грозде и оранжерийни зеленчуци.

 Припомняме, че помощта за България от 10,6 млн. евро, определена от Европейската комисия, беше допълнена от националния бюджет до 62,2 млн. лева. Финансовият ресурс е разпределен в следните направления:

  • 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;

  • 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

  • 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

  • 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

  - 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;

  - 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

 

            2 септември 2022 г.                        ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4