Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Новини


Одобрени са 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в сектор „Животновъдство“ от ПРСР 2014 -2020 г.

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.


Публикуванa на 22.02.2022г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие“ одобри 60 проекта по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 60 проекта по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Публикуванa на 22.02.2022г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие“ изплати над 750 хил. лева по Програмата за морско дело и рибарство

small

ДФ „Земеделие“–Разплащателна агенция (ДФЗ–РА) изплати на шест бенефициери над 750 хил. лв. (751 292 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020).


Публикуванa на 17.02.2022г.

Прочети цялата новина

ДФЗ преведе близо 7,5 млн. лв. за реализирането на 22 проекта от ПРСР 2014-2022

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 442 149,98 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) за периода от 10 до 16 февруари 2022 г. Подпомагане получават 22 бенефициери


Публикуванa на 17.02.2022г.

Прочети цялата новина

До 14 март овощарите и градинарите заявяват помощ за зимни пръскания

small

До 14 март 2022 г земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди по схемата бюджет от 7 400 000 лв. за 2022 г.


Публикуванa на 17.02.2022г.

Прочети цялата новина


 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4