Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

20 бенефициента по ПРСР 2014 – 2020 получават близо 9,3 млн. лв.

    Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане близо 9,3 млн. лв. (9 237 622,35 лв.) към 20 бенефициента по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагането по мерки за последната е както следва:

    - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 902 404,21 лв. по 5 проекта;

  - eдин проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 761 909,68 лв.;

   - по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са оторизирани 195 579,99 лв. по един проект;

   - 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ получават 4 972 713,91 лв.;

    - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 212 462,92 лв. по 4 проекта;

   - 86 040 лв. по 2 проекта ще бъдат разплатени по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“;

   - 3 бенефициента получават 106 511,64 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“;

 

                    12 август 2021 г.                                   ДФ „Земеделие“- РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4