Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Новини


Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 22 проекта по подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. от приема през 2020 г.


Публикуванa на 29.12.2021г.

Прочети цялата новина

109 проекта по подмярка 7.6 от ПРСР 2014 – 2020 продължават на следващ етап

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 133 проекта по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.015.


Публикуванa на 29.12.2021г.

Прочети цялата новина

Писмата за одобрение по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2021 вече са достъпни в СЕУ

small

Уведомителните писма за одобрение по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“; по мярка 11 „Биологично земеделие“ с направления „Биологично пчеларство“ и „Биологично животновъдство“ за Кампания 2021 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ) - https://seu.dfz.bg.


Публикуванa на 29.12.2021г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие“ изплати над 27 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство за 2021 г.

small

През 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разплати над 27 млн. лева (27 130 330,34 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.


Публикуванa на 23.12.2021г.

Прочети цялата новина

Близо 690 хил. лева обезщетения за унищожени пчелни семейства получиха пчеларите

small

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 689 220 лева за обезщетения по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Финансова подкрепа получиха 169 пчелари.


Публикуванa на 22.12.2021г.

Прочети цялата новина


 
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5