Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Новини


Борис Михайлов: Подкрепяме усилията на лозарите и винарите за справяне със затрудненията в следствие на пандемията от COVID-19

small

Лозари получиха договорите си по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г.

 

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов връчи на лозари подписаните договори по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. На организираното събитие днес присъства и ресорният заместник изпълнителен директор на ДФЗ Владимир Атанасов.


Публикуванa на 12.07.2021г.

Прочети цялата новина

Разплащателната агенция изплати 320 хил. лв. за инвестиции в рибарския сектор

small

ДФ „Земеделие“ преведе 320 хил. лв. (319 340 лв.) безвъзмездна финансова помощ на девет местни инициативни рибарски групи в изпълнение на стратегиите им за развитие. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2021 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.


Публикуванa на 12.07.2021г.

Прочети цялата новина

Борис Михайлов: Непримирим съм към всякакви форми на измами и корупция

small

За близо месец са изплатени почти 50 млн. лв. по ПРСР 2014-2020. Всички забавени проекти ще бъдат финализирани в рамките на тази календарна година

Докато съм начело на ДФ „Земеделие“, институцията ще работи прозрачно и почтено, в полза на земеделците и на обществото. Ще бъда непримирим към всякакви форми на измами и корупция. Ще следвам тези принципи и ще изисквам същото както от работещите във Фонда, така и от бенефициентите, и от консултантите. Това заяви изпълнителният директор на Разплащателната агенция Борис Михайлов по време на брифинг с журналисти.


Публикуванa на 09.07.2021г.

Прочети цялата новина

До 15 юли кандидатите по мярка 10 и мярка 11 доказват, че насажденията им са в период на плододаване

small

До 15 юли 2021 г. кандидатите, заявили за подпомагане нови площи с трайни насаждения, лозя и маслодайна роза или избрали да стартират нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ с дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайни насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“ от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да предоставят оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.


Публикуванa на 07.07.2021г.

Прочети цялата новина

Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2021

small

ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че от днес (6 юли 2021 г.) започват кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2021.


Публикуванa на 06.07.2021г.

Прочети цялата новина


 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

205 376 003 лв

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5