Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Новини


Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

small

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият размер на бюджета, предвиден по процедурата, възлиза на над 387 млн. лева.


Публикуванa на 10.08.2021г.

Прочети цялата новина

В СЕУ са публикувани уведомителните писма по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2019

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция издаде и публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) 63 425 уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за Кампания 2019.


Публикуванa на 06.08.2021г.

Прочети цялата новина

Близо 7,8 млн. лева получават 17 бенефициента по ПРСР 2014 - 2020

small

Близо 7,8 млн. лева (7 714 605,89 лв.) получават 17 бенефициента по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.).


Публикуванa на 06.08.2021г.

Прочети цялата новина

До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и в обработваемите земи в страната

small

До 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и на обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни.


Публикуванa на 06.08.2021г.

Прочети цялата новина

Стопаните получиха 1,87 млн. лева за застраховки на селскостопанска продукция

small

ДФ „Земеделие“ изплати близо 1,87 млн. лв. (1 867 313 лв.) по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За периода на кандидатстване, който започна на 15 март и приключи на 30 юли 2021 г., бяха подадени 579 заявления. От тях вече са преведени субсидиите на 522 бенефициенти. Управителният съвет на ДФЗ разпредели по държавната помощ бюджет от 5 млн. лв.


Публикуванa на 02.08.2021г.

Прочети цялата новина


 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

278 091 972 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.