Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Новини


Приключи оценката на проектните предложения по две процедури по подмярка 5.1 за публичните кандидати

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценките на проектни предложения по две процедури по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. от приемите през 2020 г. и 2021 г.


Публикуванa на 12.11.2021г.

Прочети цялата новина

Приключи оценката на проектните предложения по подмярка 4.2.2

small

Приключи оценката на подадените проектните предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Публикуванa на 12.11.2021г.

Прочети цялата новина

ДФЗ изплати 240 хил. лв. Ковид помощ на рибопреработватели

small

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 240 000 лв. по три проекта на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020).


Публикуванa на 12.11.2021г.

Прочети цялата новина

ДФЗ преведе 89 млн. лева на фермерите за намален акциз върху газьола

small

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 89 млн. лв. (88 989 507,98 лв.) на 12 131 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ при ставка от 0,43 лв. за литър.


Публикуванa на 11.11.2021г.

Прочети цялата новина

14 бенефициери получават над 3,8 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

small

Държавен фонд „Земеделие“ нареди за плащане над 3,8 млн. лв. (3 807 614,51 лв. лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. Подпомагане получиха 14 бенефициери.


Публикуванa на 11.11.2021г.

Прочети цялата новина


 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

88 343 379 лв

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3