Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Изпълнителният директор на Фонд „Земеделие“ връчи договорите на одобрените кандидати по мярката за инвестиции във винарски предприятия за 2021 г.

  Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов връчи подписаните договори по мярка „Инвестиции в предприятия“ за 2021 г. на одобрените кандидати от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. На специално организираното събитие днес присъстваха ресорният заместник изпълнителен директор на ДФЗ Владимир Атанасов, както и над 30 представители на лозаро-винарския бранш у нас.

  „За мен е удоволствие да Ви посрещна в качеството си на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ и да Ви връча договорите, които са в подкрепа на инвестициите в лозаро-винарския сектор. Традиционно мярката „Инвестиции в предприятия“ се радва на висок интерес от страна на родните винопроизводители. По нея през настоящата година ДФ „Земеделие“ одобри общо 38 проекта с общ размер на финансовата помощ от над 16,5 млн. лв. 22 от одобрените кандидати ще приключат инвестициите си през 2022 г., а останалите 16 – през 2023 г.”, заяви Борис Михайлов. Той допълни, че Фонда ще подкрепя всички, които коректно изпълняват своите инвестиции и пожела на винопроизводителите успешна реализация на проектите.

  По време на събитието винопроизводителите имаха възможност да обсъдят с ръководството на Фонда настоящи оперативни проблеми, както и да дискутират бъдещи приеми по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор.

  Припомняме, че от финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

  През настоящата година се запазиха и допустимите за финансиране дейности, а именно - закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

  Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти бе определен в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия получават до 70 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %. Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.

  Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

 

                  1 юли 2021 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4