Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

До 30 юли земеделските стопани могат да подават документи за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

    До утре, 30 юли 2021 г., земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните структури на ДФ „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Приемът бе отворен на 15 март.

     Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 31 август. Договорите се сключват до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата се изплащат до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева.

    Припомняме, че поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата. От настоящата година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.

    Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи:

    - овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;

    - зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;

    - зеленчукови култури над 0.3 ха;

   - етерично-маслени култури над 0.5 ха;

  - тютюн над 0.1 ха.

   - зърнени култури над 3 ха;

  - маслодайни култури над 3 ха;

    Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури се подпомагат за първите 2 000 ха от площите си.

   Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха.

   На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане.

 

                    29 юли 2021 г.                                    ДФ „Земеделие“- РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4