Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Изтича срокът за прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине – майки

    До края на седмицата Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приема документи по схемите за хуманно отношение към свине и птици. До 10.03.2022 г. включително, се приемат документи за участие по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ – за свине-майки, а до 11.03.2022 г. включително, е отворен приемът по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

    Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

      Срокът за изплащане на помощта за хуманно отношение към свинете е до един месец след крайната дата за подаване на заявления т.е. до 10 април. Изплащането на държавната помощ за хуманно отношение към птиците ще започне от 22 март 2022 г.

      Държавната помощ за хуманно отношение към свине се предоставя за свине – майки и/или отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.

     Предстои прием по първи транш за подпомагане на прасета за угояване - от 5 до 17 май 2022 г. Вторият транш ще е отворен от 2 до 16 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2022 г.

     Финансовият ресурс за 2022 г. по двете схеми – за хуманно отношение към птици и свине е общо 70 млн. лв. или по 35 млн. лв. на схема.

 

                   9 март 2022 г.                              ДФ „Земеделие“ – РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4