Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Стопаните получиха над 2 млрд. лева за Кампания 2020

     Земеделските стопани получиха директни плащания в размер на 2,055 млрд. лв. (2 054 780 712 лв.) за Кампания 2020 г. Въпреки извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID 19, плащанията бяха извършени при спазване на заложения индикативен график.

   За изминалата 2020-та оторизационна кампания, освен увеличеният със 140 млн. лв. бюджет по схемите за директни плащания, ДФЗ - РА оторизира и извънредна помощ за земеделските стопани в рамките на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“. Плащанията по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” бяха направени през октомври 2020. Над 30 хил. земеделски стопани получиха близо 72 млн. лв. През ноември бяха преведени средствата по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2", когато на 671 стопани бяха изплатени близо 1 млн. лв.

   Предстоят оторизациите по заявленията от втория реализиран прием по 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и плащанията за кандидатите, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина) съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013.

   Бюджетът и разпределението му по отделните схеми за директните плащания, прилагани у нас, се нотифицира пред службите на ЕК от Министерство на земеделието, храните и горите.

   Най-голямото плащане, което получиха стопаните за Кампания 2020, е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 772 млн. лв. (772 052 118 лв.) бяха разпределени между 54 933 земеделски производители.

  Втората по размер на бюджета е Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени близо 489 млн. лв. (488 819 735 лв.). Подпомагане получиха 54 898 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания.

  По схемата за преразпределително плащане (СПП) 54 826 производители получиха 113 млн. лв. (113 294 682 лв.).

   Към 30.06.2021 г. е приключена обработката на всички заявления по директни плащания за 2020, включително и по заявленията които са били обект на допълнителни административни проверки, като на 29 юни са оторизирани остатъчни суми към отделни земеделски производители.

   При възникнали казуси или въпроси свързани с директните плащания, земеделските производители могат да се обаждат на следните „горещи телефони”: 02/ 81 87 449; 02/ 81 87 479; 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692.

   Въпроси свързани с прилагането на мерки Агроекология” и „Биологично земеделие” могат да се отправят на телефон 02/ 81 87 203.

   В таблицата са посочени всички извършени плащания по отделни схеми и мерки за Кампания 2020:

 

СХЕМА/МЯРКА Оторизирана сума Кандидати 
СЕПП 772 052 118 54 933
Зелени директни плащания (ЗДП) 488 819 735 54 898
СПП 113 294 682 54 826
Подмярка 13.1/НР 1 75 906 826 21 758
ПНДТ 71 279 713 39 750
Мярка 21.1  "COVID 1"  71 261 014 30 406
Мярка 12/Натура 2000 46 747 582 11 280
ЕЖСК (мляко) 39 698 091 928
СП (основна) 34 115 459 5 604
M11- Биологично растениевъдство 33 837 945 2 247
СПК 32 734 633 16 126
ПНДЖ 1 31 981 145 4 124
СМлК 29 797 135 3 538
ПНДЖ 3 24 824 393 5 999
ДПЖСК 23 946 527 2 083
Подмярка 13.2/НР 2 19 906 048 9 045
M10- Опазване на местни породи 18 557 498 1 595
СМКЮ 17 721 893 4 998
СЗ-КЛЧ 17 710 372 3 020
СЗо 9 599 974 1 018
M11- Биологично пчеларство 9 526 708 1 184
СП (други) 7 635 966 3 142
M10- (пасторализъм) 7 007 562 411
СЗ-МЗДП 6 656 339 2 764
Мярка 14 5 774 376 581
СЗ-П 4 796 309 1 289
СЗ-ДККП 4 343 493 1 853
Биволи 4 315 270 263
M10- Контрол на почвената ерозия 4 125 736 1 345
Специално плащане за памук  3 862 304 116
ДПЖ (пл) 3 838 444 2 080
M10- Опазване на местни сортове 3 360 537 438
Схема за дребни земеделски стопани 3 197 559 2 806
M10-  (ВПС-1) 3 147 664 584
ЕЖСК (месо) 3 127 102 443
Схема за млади земеделски стопани 2 971 833 3 715
Подмярка 13.3/НР 3 1 124 466 922
Мярка 21.2 "COVID 2" 961 619 671
СМлК (пл) 749 593 316
M11- Биологично животновъдство 465 047 61
Общо извършени оторизации (лв.) 2 054 780 712  
     
     
 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

205 376 003 лв

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5