Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

От 1 юли организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатстват за финансиране на нови оперативни програми

   Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г. Допустимите кандидати трябва да са признати като организации от Министерство на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №11/2007 г. Друго изискване, на което бенефициентите следва да отговарят, е да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма. Максималната продължителност на оперативните програми, одобрени след 2020 г., е три години.

   Оперативният фонд се създава за изпълнение на оперативната програма. Той се финансира от парични вноски от членовете на организацията на производителите и от финансовата помощ от ЕС.

   За размера на финансовата помощ ЕС не е определил максимален бюджет. Подпомагането от ЕС е обвързано както с размера на заложените в оперативната програма инвестиции и дейности, така и със стойността на реализираната на пазара продукция от организацията на производители на плодове и зеленчуци през избран от организацията референтен период. Със заявлението може да се кандидатства и за съфинансиране с национални средства.

   Общите цели, които се поставят в оперативните програми, трябва да са насочени към подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на привлекателността на членството в организации на производители и поддържане и защита на околната среда. Всички инвестиции, разходи и дейности, предвидени в оперативната програма, следва да са насочени към постигане на поставените цели.

   По-подробна информация, образци на документи и информация за често допускани грешки може да бъде намерена на сайта на ДФ „Земеделие“.

 

                   29 юни 2021 г.                                    ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4