Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Реализираните животни и мляко могат да се докажат и електронно

    Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2022 г. да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни) и електронно.

     Те могат да изпратят опис по образец на e-mаil до съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по-късно от 25.10.2022 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на Интернет страницата на ДФЗ.

   Всеки един e-mаil е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие” и фото копия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF). След получаване на електронният опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната областна дирекция ще се свърже с кандидата да се яви в съответната областна дирекция да завери с подпис въведените данни и приложените в е-mail документи доказващи реализация на продукцията и за подписване на декларацията по чл. чл. 27в, ал. 4 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием.

     Големината на прикачените файлове в едно с описаният електронен опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидата да ги изпрати с повече от един е-mail (Препоръчително е упоменаването в текста на електронното писмо за наличието на повече от едно писмо с документи).

     Държавен фонд „Земеделие” припомня, че периода за отчитане е от 5 до 31 октомври 2022 г. Документите доказващи произведената и реализирана продукция следва да са издадени в периода от 01.10.2021 г. до 30.09.2022 г. за Кампания 2022.

      Важно е да се отбележи, че е-mail-и изпратени на грешна областна дирекция на ДФ „Земеделие” няма да бъдат обработвани. Няма да бъдат приемани и обработвани е-mail-и изпратени след 17:30 часа на 25.10.2022 г.

 

                   5 октомври 2022 г.                                  ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4