Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Земеделските стопани могат да подават възражения по специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021

      От днес 16 декември 2021г. (четвъртък), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021. Те ще могат да се запознаят и с предварителните резултати от проверките на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им. Проектът е одобрен със Заповед № РД 09-1194/15.12.2021г. на министъра на земеделието Иван Иванов и е предаден на ДФЗ – РА за извършване на кръстосани проверки, калкулации и изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.
     Справките и подаването на възражения се извършват чрез Система за електронни услуги (СЕУ) - https://seu.dfz.bg/ на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). Регистрираните с индивидуален профил в СЕУ кандидати, генерират възражения след идентификация с потребителско име и парола в профила си. Останалите земеделски стопани могат да извършат проверка и да генерират възражение от меню „Полезна информация и справки“, подменю „Справки/Регистри“, част „Декларирани парцели с разлики спрямо слой "Площи допустими за подпомагане" и слой "Физически блокове"“ в публичната част на системата.
   Образци на възраженията се генерират до 07 януари 2022г. включително чрез СЕУ.
     Възраженията до министъра на земеделието ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.
      При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните дирекции и общинските служби по земеделие към Министерството на земеделието.
   След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021. На базата тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките на площ.


16 декември 2021 г.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4