Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Утре е крайният срок за кандидатстване по допълнителния прием по помощта заради войната в Украйна

    До утре, 18 ноември 2022 г., земеделските стопани могат да подават заявления по допълнителния прием за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. До 23 декември Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

   ДФЗ напомня, че финансовото подпомагане е насочено само към стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием, който беше в периода 1 - 16 септември 2022 г. За улеснение на бенефициерите документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице.

   Максималният интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

    Припомняме, че утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лева. Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

   *****

   В сектор „Животновъдство“ определените ставки, при които стопаните са подпомогнати, са:

      • млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.

     • млечни крави – 371 лв.

     • млечни крави в планински райони – 371 лв.

   • месодайни крави и/или юници – 323 лв.

   • месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.

    • биволи – 420 лв.;

   • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.

   • овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.

   • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

   Ставката, по която коневъдите получиха подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 100 лв.

    Размер на помощта за едно пчелно семейство е 20 лв.

    Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн е както следва:

    • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;

   • сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;

   • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 2 880 лв./ха;

   • пипер полски – 3 673 лв./ха;

   • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

    – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха ;

   – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

     • ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха;

    • картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха; • моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;

    • винено грозде – 449 лв./ха;

   • маслодайна роза – 1 557 лв./ха;

    • ориз – 449 лв./ха;

    • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;

    • салати и марули – 1 630 лв./ха;

    • бамя – 2 242 лв./ха;

    • тиквички – 1 758 лв./ха;

    • тютюн - 1 118 – лв./ха.

 

                17 ноември 2022 г.                                ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

262 000 233 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23 декември 2022 г.
раен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.
23 декември 2022 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.