Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

От 1 ноември започва интервенционното изкупуване на пшеница

                Интервенционното изкупуване на обикновена пшеница се осъществява във връзка с общата организация на пазара на зърнени култури в ЕС и ще продължи до 31 май 2012 г. Зърното, предмет на интервенцията, трябва да отговаря на изискванията за минимално качество и да е добито на територията на Европейската общност.
                Оферти могат да подават всички притежатели на хомогенни партиди обикновена пшеница, ожъната на територията на Общността. Предлаганите количества не трябва да са по-малки от 80 тона, а зърното да е здраво, чисто и с търговско качество. Максимално оферираното количество не може да надхвърля 3 млн. тона за всички страни от ЕС. Това се отнася за целия период на интервенция.
                От деня, в който предлаганите количества в Общността надхвърлят 3 млн. тона, в 5-дневен срок Европейската Комисия има право да определи единен коефициент за разпределение, с който се редуцират всички внесени в този ден оферти. След този ден всички предлагани количества ще бъдат отхвърляни.
                 Интервенцията за зърнените култури и тази година ще се извършва при базовата цена от 101.31 евро за тон. Цените са изчислени при курс на еврото спрямо лева (1 евро=1.9558 лв.) Базовата интервенционна цена подлежи на корекции, в зависимост от отклоненията от минималните изисквания за качество при характеристиките на предлаганото зърно. Цената се отнася за стоки, доставяни в интервенционните складове преди разтоварване, и не включва ДДС.
                  Офертите за интервенционно изкупуване по образец се подават във всички областни дирекции на фонда. Подробна информация за участие в процедурата за продажба на зърнени култури при интервенция е публикувана в сайта на ДФ „Земеделие” www.dfz.bg
 
 
      28 октомври 2011 г.                             ДФ „Земеделие” –
                                                            Разплащателна агенция
 
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2